Ana sayfa » Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, Türk ceza kanunu madde 134 içeriğinde yer almaktadır. Kişilerin özel hayatları kanunlar çerçevesinde korunma altına alınmıştır. 5237 sayılı Türk ceza kanunu, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesini suç olarak kabul etmiş ve bu vakıanın gerçekleşmesinden dolayı kanuni yaptırım uygulanmasına karar vermiştir.

TCK Madde 134 içeriğinde yer alan maddeye göre;

  • Kişilerin özel hayatını ihlal eden kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alır. Gizliliğin ses kaydı ya da görüntü alınması şeklinde yapılmasıyla ceza bir kat artırılır.
  • Kişilerin özel hayatına dair ses ve görüntülerinin hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesinde rol alan kişi için, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına karar verilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Cezası

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinden dolayı alınacak cezalara ilişkin bilgiyi, yazımızın ilk kısmında belirtmiştik. Fakat ceza hukuku kanunlarına göre belirtmemiz gerekir ki; suçun nitelikli hallerinin oluşması durumunda, suçun cezasında artış meydana gelir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçundaki nitelikli haller, Türk ceza kanunu madde 137 içeriğinde açıklanmıştır. Bu madde içeriğine göre nitelikli haller şu şekildedir;

  • Kamu görevlisi tarafından ve görevin vermiş olduğu yetkinin kötü amaçla kullanılması
  • Belirli bir meslek ya da sanatın sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artışa uğrar

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikâyet Süresi

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu herhangi şikâyet süresine tabi tutulmakta mı? Kanunen belirlenen şikâyet süreleri, hak düşürücü süreler olmaktadır. Bahsi geçen hak düşürücü süreler içinde, şikâyet hakkı kullanılmalıdır. Şikâyet hakkı, süresi içinde kullanılmazsa sonrasından kullanılamaz.

Şikâyet süresi hakkında birkaç uygunluk maddesi şöyledir;

  • Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kişi 6 ay içinde şikayet hakkını kullanmalıdır
  • 6 aylık süre, mağdurun fiili ya da faili öğrendiği günden itibaren başlar

Zamanaşımını geçirmemek şartıyla, mağdur suç teşkil eden faili ve fiili daha sonra öğrenmiş olsa bile şikâyet hakkını kullanabilir. Özel hayatın gizliliği ihlal suçunun davadaki zamanaşımı, suçun gerçekleştiği tarihten başlayarak sekiz yıl olmaktadır. Suçun mağduru sekiz sene içinde fiili veya faili öğrendiği zamandan itibaren 6 ay içinde şikâyette bulunabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir