Ana sayfa » Arşiv Akbuluthukuk

Akbuluthukuk

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası, kanunen uygun düzenlenmeyen tapu kaydının kanunlara uygun şekilde düzenlenmesi için açılır. Bu davanın açılmasındaki temel amaç; tapuda hatalı olan ve gerçek bilgileri beyan etmeyen tescil işleminin iptal edilmesi ve taşınmazın gerçek sahibine tescil edilmesidir. İş bu dava içerisinde, tapuda yapılan tescil işleminin yanlışlığı mahkeme tarafından tespit edilir ve hukuka uygunluğuyla …

Tapu İptali ve Tescil Davası Devamı »

Miras Hukukunda Saklı Pay

Saklı pay kavramının Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı, bir kimsenin mirasından varis ya da varislerini yoksun bırakamayacağı, varise yasal olarak düşen hisse oranıdır. Miras hukukunda, miras bırakan konumundaki kişinin yetkisi kısıtlanmıştır. Miras bırakan, tasarrufta bulunma aşamasında bazı yasal mirasçılarının paylarına yönelik herhangi bir yetki kullanamaz. Mirasın üstünde tasarrufta bulunulması kanunen yasaklı kısmına, Türk Miras Hukuku’nda …

Miras Hukukunda Saklı Pay Devamı »

Uzlaştırma Nedir?

Uzlaştırma Nedir

Uzlaştırma nedir ve bu kapsam içeriğinde kimler yer alır? Uzlaştırma; ceza soruşturması ve ceza davasında tarafsız olan yetkilinin yaşanılan uyumsuzlukla ilgili olarak, suçun mağduru ve suçun faili arasında anlaşma sağlanabilmesine dair başlatıp devam ettirdiği süreçtir. Uzlaştırmanın temel amacı, taraflar arasında yaşanılan uyuşmazlığın, adli makamlar denetiminde kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktır. Uzlaştırma kapsamında yer alan suçlarda, taraflar …

Uzlaştırma Nedir Devamı »

Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma

Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma Nedir?

Bazı durumlarda işledikleri suçlardan dolayı kişilerin belirli haklarından yoksun bırakılmaları gerekebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında uygulanabilen suçlu kişinin belirli haklardan yoksun bırakılma hükmünün tanımı, uygulandığı durumlar ve şartları ile ilgili tüm detayları bu yazımızın devamında bulabilirsiniz.  Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma Nedir? Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında tanımı …

Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma Nedir? Devamı »

Sınır Dışı Edilme Nedir

Sınır Dışı Edilme Nedir

Sınır dışı edilme nedir ve kimler sınır dışı edilir? Sınır dışı edilme teriminin bir diğer kelime telaffuzu da “deport edilmek” olmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu içeriğinde, sınır dışı edilme konusu ele alınmıştır. 6458 sayılı kanuna göre; Türkiye’de yaşayan yabancılar kurallara uyum sağlamadığı sürece, kendi ülkesine gönderilebileceği gibi üçüncü bir diğer ülkeye de …

Sınır Dışı Edilme Nedir Devamı »

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, icra ve iflas kanunu madde 72 içeriğinde yer almaktadır. Madde içeriğinden yola çıkarak belirtmek gerekirse; Gerçekliği olmayan borç veya geçersiz nitelikte hukuki işlem sebebiyle icra takibine maruz kalması olası olan ya da icra takibine maruz kalan kişinin, gerçekte borçlu olmadığını ispat etmek amacıyla açacağı davadır. Menfi tespit davasında da pek çok davada …

Menfi Tespit Davası Devamı »

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, Türk ceza kanunu madde 151 ve 152 içeriğinde yer almaktadır. TCK madde 151/1 içeriğine göre; Başkasının taşınır ya da malını kısmen veya tamamen yıkan, yok eden, tahrip eden, bozan ve kullanılmaz şekle getiren, kirleten kişi mağdurun şikâyeti sonrasında dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. TCK madde …

Mala Zarar Verme Suçu Devamı »

Konut Dokunulmazlığı İhlali

Konut Dokunulmazlığı İhlali

Konut dokunulmazlığı ihlali, Türk ceza kanunu madde 116 içeriğinde yer almaktadır. Mülk sahibinin isteği olmaksızın konuta girilmesi ya da mülk sahibinin izniyle mülke girilmesinden sonra iznin ortadan kalkmasına rağmen konuttan çıkılmaması durumunda, konut dokunulmazlığının ihlali gerçekleşmiş olur. Ceza hukuku kanunlarına göre, bazı suçlar hakkında şikâyete bağlı olarak işlem başlatılır bazı suçlarda ise re’sen yani savcılık …

Konut Dokunulmazlığı İhlali Devamı »

Haberleşmenin Gizliliği

Haberleşmenin Gizliliği

Haberleşmenin gizliliği ve bu kapsamın ihlal edilmesi, Türk ceza kanunları tarafından koruma altına alınmıştır. Haberleşme gizliliğinin ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi kapsamında yer alan davranışlar arasındadır. Telefon, internet vb. diğer iletişim araçlarıyla gerçekleşen görüşmelerin izinsiz olarak kaydedilmesi, başka yerde kullanılması, ifşa edilmesi vb. durumlar, gizlilik ihlalinin oluşmasını sağlar. Haberleşme kapsamında yapılan tüm görüşmelerin, üçüncü …

Haberleşmenin Gizliliği Devamı »

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı, Türkiye kanunlarına göre suç teşkil etmektedir. Türk ceza kanunu madde 79 içeriği, suça dair bilgilendirmelere yer verir. Göçmen kaçakçılığının temel amacı, yasal olmayan yollarla ülkeye yabancı olan vatandaşların getirilmesidir. Ayrıca yasal olmayan yollarla Türkiye’den yurtdışına insan kaçırılmasına olanak sağlanması da, suç kapsamında yer alır. TCK madde 79/1 içeriğine göre; Yabancı kişinin yasal olmayan …

Göçmen Kaçakçılığı Devamı »