Ana sayfa » Mala Zarar Verme Suçu
Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, Türk ceza kanunu madde 151 ve 152 içeriğinde yer almaktadır. TCK madde 151/1 içeriğine göre; Başkasının taşınır ya da malını kısmen veya tamamen yıkan, yok eden, tahrip eden, bozan ve kullanılmaz şekle getiren, kirleten kişi mağdurun şikâyeti sonrasında dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

TCK madde 151/2 içeriğine göre ise; Haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın, sahibi olan hayvanı öldüren, işe yaramayacak şekle getiren ya da değerinin azalmasını sağlayan kişi hakkında da TCK madde 151/1 içeriğindeki ceza uygulaması yapılır.

Mala Zarar Verme İspat

Mala zarar verme suçu hakkında dava açmaya hakkı olan taraf, hukuki olan süreçleri tamamladıktan sonra ve süresi içinde bu hakkını kullanabilir. Ayrıca davacı olan yani davayı açan taraf, iddialarını ispat etmek zorundadır.

Mala zarar verilme suçunun belirli kısımları, şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Bu alana bağlı olan unsurlar için şikâyet hakkı süresi içinde kullanılmalıdır. Suçun basit yani temel hali, şikâyete bağlı suçlar arasında yer alır. Şikâyet failin ve fiilin öğrenildiği günden itibaren 6 ay olmaktadır.

Mala zarar verilmesinin nitelikli hali, şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaz. Soruşturma aşaması savcılık tarafından re’sen şekilde başlatılır. Soruşturma aşaması için belirlenen zamanaşımı süresi 8 yıl olmaktadır. Yani bu süre içerisinde, soruşturma aşaması başlatılmalıdır.

Mala Zarar Verme Suçu Etkin Pişmanlık

Mala zarar verme suçunda, etkin pişmanlık ilkesi geçerli olmaktadır. Etkin pişmanlık uygulaması, TCK madde 168/1 içeriğindedir. Madde içeriğine göre;

  • Mala zarar verme suçunun tamamlanması halinde, fail hakkında dava açılmamışsa yani savcılık fail hakkında re’sen soruşturma açmasına rağmen iddianameyi mahkemeye vermemişse, mala verilen zararın bu aşamada giderilmesi durumunda, failin cezasının 2/3 oranına kadarı yargılamayı yapan mahkemenin kararıyla indirilebilir. Örneğin; fail, mağdurun arabasının lastiğine zarar verdiyse, lastiğin bedeli hakkında dava açılmadan önce mağdura zarara uygun olacak şekilde ödeme yapılırsa, ceza oranında indirim uygulanabilir
  • Mal varlığı suçu sebebiyle etkin pişmanlık, fail hakkında dava açıldıktan sonra ama hüküm verilmeden önce gösterilirse yani bu aşamada zarar giderilirse, failin cezası hakkında ½ oranında indirim uygulaması yapılabilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir