Ana sayfa » Konut Dokunulmazlığı İhlali
Konut Dokunulmazlığı İhlali

Konut Dokunulmazlığı İhlali

Konut dokunulmazlığı ihlali, Türk ceza kanunu madde 116 içeriğinde yer almaktadır. Mülk sahibinin isteği olmaksızın konuta girilmesi ya da mülk sahibinin izniyle mülke girilmesinden sonra iznin ortadan kalkmasına rağmen konuttan çıkılmaması durumunda, konut dokunulmazlığının ihlali gerçekleşmiş olur.

Ceza hukuku kanunlarına göre, bazı suçlar hakkında şikâyete bağlı olarak işlem başlatılır bazı suçlarda ise re’sen yani savcılık kararıyla işlem başlatılır. Konut dokunulmazlığı suçu, şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Kişi, mülkiyetine zorla giren veya çıkmasını istemesine rağmen çıkmayan kişi hakkında şikâyette bulunduktan sonra soruşturma aşaması başlatılabilir.

TCK madde 73 içeriğine göre, şikâyete bağlı suçlar zamanaşımı süresine tabii tutulmaktadır. Bu doğrultudan ilerlenecek olursa, konut dokunulmazlığı ihlali için 6 aylık sürede şikâyet hakkının kullanılması gerektiğini belirtebiliriz.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

TCK Madde 116 kapsamına göre;

  • Birinin konutuna, konutun eklentilerine rızasına aykırı şekilde giren ya da rızasıyla girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır
  • Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık rızaya gerek kalmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi durumunda, mağdurun şikâyetiyle 6 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezasına hükmedilir
  • Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun ya da işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıda belirtilen fıkra hükümleri uygulanmaz. Fakat bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir
  • Fiilin, cebir ya da tehdit kullanılarak veya gece vakti işlenmesi durumunda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir

Konut Dokunulmazlığının İhlali

Konut dokunulmazlığı ihlali suçu hakkında belirlenen nitelikli durumlarda vardır. TCK kapsamına göre, suçun nitelikli haller çerçevesinde işlenmesiyle ceza oranında artış meydana gelir. Suçun nitelikli halleri;

  • Silah aracılığıyla
  • Birden fazla kişiyle
  • Kişinin kendini tanınmayacak şekle sokmasıyla
  • İmzasız mektupla ya da özel işaretlerle
  • Kamu görevinin sağladığı imkânların kötüye kullanılmasıyla
  • Var olan ya da var sayılan suç örgütlerinin gücünden faydalanılarak işlenmesiyle oluşur.

Suçun nitelikli şekillerde işlenmesi halinde, verilecek olan ceza bir kat oranında artışa uğramaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir