Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?

Ölüme bağlı tasarruflar nelerdir ve içerikleri nelerden oluşur? Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın hayatta olduğu süreçte tek taraflı ya da iki taraflı olarak yaptığı işlemlerle tereke üzerinde oluşan değişikliklerdir.

Miras bırakan mirasının tamamının üzerinde tasarruf hakkına sahip değildir. Miras bırakan tasarruf hakkı olan kısımla ilgili olarak vasiyetname ya da sözleşme karşılığında değişiklik yapabilir. Tasarruf hakkı olmayan kısım da yasal mirasçılara kalır.

Ölüme bağlı tasarruf şekilleri, vasiyetname ve sözleşme olarak iki kısma ayrılmaktadır. Ölüme bağlı tasarrufun çeşitleri ise kendi içinde 6 kısma ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Mirasçı atama
  • Yedek mirasçı atama
  • Belirli mal bırakma
  • Art mirasçı atama
  • Vakıf sözleşmeleri
  • Miras sözleşmeleri

Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir

Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf içeriğinde neler olmaktadır? Bu içerikte vasiyetname ve miras sözleşmesi yer alır. Bu iki kapsamda birbirinden farklı şekilde gerçekleşen uygulamalardır. Vasiyetname kendi içerisinde 3 kısma ayrılır. Bunlar;

El yazılı vasiyetname: Bütün vasiyetname maddeleri, vasiyetin yapıldığı tarih ve imza miras bırakanın el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Resmi vasiyetname: Noter, Sulh mahkemesi hâkimi, resmi memur ya da yetki sahibi olan kişi ve iki şahit eşliğinde yapılmalıdır.

Sözlü vasiyetname: Olağan üstü durumlar olarak nitelendirilen özel durumların geçerli olduğu sürede yapılabilir.

Miras sözleşmesi kendi içinde iki gruba ayrılır. Bunlar; Olumlu miras sözleşmesi ve olumsuz miras sözleşmesi şeklindedir.

Sağlar Arası Tasarruflar Nelerdir

Ölüme bağlı tasarruflar nelerdir sorumuzun yanıtını verdikten sonra, sağlar arası tasarruflar hakkında bilgilendirme yaparak yazı içeriğimize devam edeceğiz.

Saklı paylar, miras bırakanın terekesi üzerinde yapabileceği değişiklikleri kapsar. Miras hukuku kanun maddelerine göre; kanunen geçerli olan sebepler olmadığı sürece miras bırakan terekesi üzerinde sınırları aşan değişiklik yapamaz.

Saklı pay sınırı kadar malı üzerinde tasarruf etmeyen miras bırakan, saklı pay hakkı olan mirasçısının mirastan alacağı mal oranının azalmasına neden olur. Türk medeni kanunu 560. Madde içeriği ve devamında yer alan kanun maddelerinin içeriklerinde bu konudan bahsedilir. Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; saklı pay sahibi olan mirasçı, miras dağılımında bu şekilde mağduriyet yaşarsa tenkis davası açma hakkına sahip olur. Tenkis davasının sonucunda, mağduriyet yaşayan saklı paylı mirasçı yapılan denkleştirmeyle haklarını iade alabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir