Ana sayfa » İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Beylikdüzü Sigorta Avukatı

İşçi ve işveren arasında doğan anlaşmazlıkları konu edinen hukuk dalına, İş Hukuku denilmektedir. Bu tür davalar, İş Mahkemelerinde görülür fakat İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu davalar, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. İş Hukukunun hem işçiyi hem de işvereni koruyan kanunları vardır. İşçi ve işveren sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Beylikdüzü Sigorta Avukatı

Genel olarak, işçi ücretleri, işçi hakları, çalışma koşulları, işveren ile işçi ilişkileri, toplu sözleşme, grev hakkı ve bireysel sözleşme, İş Hukukunun kapsamında ele alınan davalardır. Bu davalar için uzmanlaşan avukatlar, İş Hukuku avukatlarıdır. Akbulu Legal bu alanda uzman avukatları, müvekkilinin herhangi bir hak kaybına mahal vermemektedir. 

Beylikdüzü Sigorta Avukatı

İş kanununda tarif edilen kıdem tazminatının miktarı, işçinin çalışma süresine göre farklılık arz etmektedir.

Yasal olarak, bir iş yerinde 6 aydan az çalışmış bir işçiye iş akdinin fes edildiğinin bildirilmesi, 2 hafta evvel yapılmalıdır.

Aynı iş yerinde, 6 ay ile 1,5 yıla kadar çalışmış bir işçinin sözleşmesi fesihten 4 hafta öce bildirilmesi,

Aynı iş yerinde, 1,5 yıldan, 3 yıla kadar çalışmış olan işçiye iş akdinin fes edileceği, 6 hafta önceden bildirilmelidir. Bu fesih süreleri, kanunla belirlenmiştir. İş veren işçiye, yasalarla belirlenmiş süre dahilinde haber vermeden, işçinin işine son verirse, işçi için ihbar tazminatı açma hakkı doğar.

Bu noktada İş Mahkemesinde, işçinin adına gerekli prosedürleri yerine getiren İş Hukuku avukatı, sürecin kısalmasını sağlamaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Çalışanın bazı durumlarda istifa etmesi halinde de kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bunlar,

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
  • Zorlayıcı sebepler, olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, kıdem tazminatı adından anlaşılacağı üzere, işçinin kıdemine göre hesaplanır. Bir işçinin, aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.

Bunlarla beraber,

  • Askerlik
  • Evlilik
  • Emeklilik,
  • Vefat

Gibi durumlarda kişi kıdem tazminatına hak kazanır. 

Beylikdüzü Sigorta Avukatı

Bizler, Akbulut Hukuk Bürosu olarak, mevzuata hakim uzman avukatlarımızla, müvekkilimizin hak kaybının önüne geçiyor ve mahkeme sürecinin uzamasına engel oluyoruz.

Karar verilecek olan dava sürecinin işçi ya da işveren tarafından en iyi şekilde sonuçlanmasına olanak sağlıyoruz. Verdiğimiz hizmet ile en güvenilir bilgiye kısa zamanda tüm detaylarıyla ulaşmanız mümkün. Kalite ve güvenlik ölçütlerini ayni anda kullanarak standartlarınızın üstüne çıkmanıza yardımcı oluyoruz. Sinir çizmeden her zaman en iyi şekilde karlı olarak işin içinden çıkmanızda önemli rol oynuyoruz. Hizmet gereğince tüm bilgileriniz bizler tarafından üçüncü kişilere karşı gizli tutulmaktadır. Bu nedenle de rakiplerimizden sıyrılarak anayasa ve hükümlerini en iyi şartlarda değerlendirip uzun vadeli sonuçlarla kalitemizi ve farkımızı belli ediyoruz.

Tarafların mahkemeden önce bilgi akışı sağlaması yasaktır. Bizler için de güveninizi kazanmak oldukça önemlidir. Bu nedenle de kişi ve yapılan iş fark etmeksizin her alanda kalitemizi sağlayarak yaklaşımlarımızı sabitliyoruz. Halinizden anlıyor ve en iyi yol haritasını birlikte hazırlıyoruz. Geniş hukuki bilgimize güveniyor ve yaklaşımlarımızda da sizler için en iyisi olması için çabalıyoruz. Güven, herkes için önemlidir. Bu alanda tüm yapılanlar yasal gizlilik ve kişisel verileri paylaşmama kararınca yapılmakta olup, her zaman en iyi hizmeti sağlıyoruz. Kalite ve güven kaynağınız bizim için önemli olup hizmetimiz süreklidir.