Ana sayfa » Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Akbulut Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarının bir diğeri tazminat hukukudur. Hukuk Büromuz yılların getirdiği bilgi ve donanımla şimdiye dek sayısız tazminat dosyasının dava ve takip sürecini tamamlamıştır. Beylikdüzü Tazminat Avukatı Salih Akbulut’tan tazminat davalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

Uzmanlık alanımıza giren dava türlerine örnek olarak;

 • İş kazalarından kaynaklı maddi tazminat davaları
 • İş kazalarından kaynaklı manevi tazminat davaları
 • Trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma davaları
 • Trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Araç hasar bedellerinden kaynaklı tazminat davaları
 • Uçak kazalarından kaynaklı tazminat davaları (Montreal konvansiyonu)
 • Uçaktaki bagajların kayıp ve hasarlarından kaynaklı tazminat davaları
 • Doktor hatasından kaynaklı malpraktis davaları
 • Haksız fiilden kaynaklı tazminat davaları
 • İdarenin haksız eylemlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Tüketici hukukundan kaynaklı tazminat davaları
 • Haksız tutuklama, gözaltı ve elkoymadan kaynaklı tazminat davaları
 • Noterlerin hukuki sorumluluğundan kaynaklı tazminat davaları
 • Mobbingten kaynaklı tazminat davaları
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşçi – işveren ilişkisinden kaynaklı kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve diğer tazminat davaları
 • Adam çalıştıranların sorumluluğundan kaynaklı tazminat davaları
 • İfa yardımcılarının sorumluluğundan kaynaklı tazminat davaları
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklı tazminat davaları
 • Ceza davaları sonucunda açılan tazminat davaları (hakaret, iftira ve diğer tazminat davaları)
Beylikdüzü Tazminat Avukatı

Bir tarafın hukuka aykırı fiili sonucunda diğer tarafın malvarlığında meydana getirdiği eksilmeyi ifade eder. Hukuka aykırı fiilden kaynaklı eksilmeyi gidermek için maddi tazminat davası açılır. 

Beylikdüzü Tazminat Avukatı

Hukuka aykırı fiil nedeniyle kişide oluşan elem, acı ve ızdırabın giderilmesi amacıyla zarar görene ödenmesine karar verilen tazminattır. Manevi tazminat esasen zarar görenin kendisine ödenen bir tazminat çeşididir. Ancak gerekli koşulların varlığı halinde zarar görenin ailesi ve yakınlarına da manevi tazminat ödenebilir.

Hukuka aykırı fiil neticesinde ölen kişinin hayattayken destek verdiği (yardımda bulunduğu) kişilerin ölüm meydana geldikten sonra isteyebileceği tazminattır. Destekten yoksun kalma tazminatı sadece yasal mirasçılar tarafından istenebilen bir tazminat değildir. Yasal mirasçısı olmamasına rağmen yardımda bulunduğu diğer kişiler de bu noktada destekte bulunan olduğu için bu kişilerin de tazminat hakları vardır.

Beylikdüzü Tazminat Avukatı

Malpraktis davaları; Hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamaların yapılmaması, bilgi ve deneyim azlığı, hastaya gerekli tedavinin uygulanmaması, tıbbi hata olarak tanımlanabilir. Malpraktis nedeniyle açılacak davalarda tıbbi hatadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. 

Malpraktis davaları; kamu hastanelerinde meydana gelen zararlara ilişkinse idare mahkemelerinde, özel hastanelerde meydana gelen zararlara ilişkinse tüketici mahkemelerinde açılmalıdır. Doktorun sigorta şirketine karşı açılacak davalarda ise ticari hükümler uygulanır ve dolayısıyla asliye ticaret mahkemelerinde davanın açılması gerekmektedir.

Kamu hastanelerine karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi 1 ve 5 yıllık sürelerken özel hastanelere karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi 2 ve 10 yıldır.

Uçak kazalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarında Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 106. Maddesi gereğince havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm bulunmadıkça Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler Anayasa’nın 90. Maddesi gereğince kanun hükmündedir. Uçak kazalarına ilişkin olarak Türkiye’nin imzaladığı ve onayladığı sözleşme Montreal Konvansiyonu’dur. Montreal Konvansiyonu gereğince uçak kazalarında kişi başına 100.000 SDR kusursuz sorumluluktan kaynaklı tazminat ödenmesi gerektiği kabul edilmektedir. Kusur halinde ayrıca 150.000 SDR’a kadar tazminat ödenmesi de gerekmektedir. SDR, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından meydana getirilmiş bir rezerv para birimidir. 1 SDR yaklaşık olarak 1.50 USD’ye denk gelmektedir.

Mobbing; aynı işyerinde bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlardır. Mobing nedeniyle çalışan tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Noterler, kendilerinin ya da stajyer, katip ve katip adayları tarafından bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar. Noterlerin sorumluluğu Noterlik Kanunundan kaynaklanmaktadır. Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin detaylı çalışmamızı sitemizin blog kısmından okuyabilirsiniz.

İdarenin hukuka aykırı işlem veya eylemlerinden kaynaklı zararların giderilmesi için İdare veya Vergi Mahkemelerinde açılan davalardır. Hukuka aykırı olan idari işlem veya eylemin iptaliyle beraber tam yargı davası açılabileceği gibi doğrudan tam yargı davasının açılması da mümkündür. İdari yargıda görülen davalar İdari Yargılama Usulü Kanunu’na tabi olduğu için özel usul hükümlerine sahiptir. İdarenin hukuka aykırı eylem veya işlemlerinden kaynaklı sorumlulukları kusursuz sorumluluk ilkesine ya da hizmet kusuruna dayanabilmektedir.

Beylikdüzü Tazminat Avukatı

Haksız fiilden kaynaklı tazminat davalarında zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tazminat davası, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda olay tarihinden itibaren 10 yıllık süre içerisinde açılmalıdır. 2 yıllık zamanaşımı süresi zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlar. Bu halde sadece zararın öğrenilip tazminat yükümlüsünün öğrenilmediği durumlarda zamanaşımı süresi başlamaz. Aynı şekilde tazminat yükümlüsünün öğrenildiği ancak zararın öğrenilmediği durumlarda da zamanaşımı süresi başlamaz. Yargıtay’ın yerleşik kararları gereğince zarar miktarının tam olarak öğrenilemediği durumlarda da zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz. Örneğin bir trafik kazasında kazazedenin maluliyeti oluşmuş ancak zaman içinde maluliyetinde artma oluşmuşsa maluliyet oranı ve buna bağlı olarak zarar miktarı tam olarak hesaplanamadığı için zamanaşımı süresinin başlamayacağına karar verilmiştir. Bu nedenle örneğin trafik kazalarında adli tıptan alınan kati rapordan sonra zamanaşımı süresi başlar. Ancak her halükarda davanın olay tarihinden itibaren 10 yıl içinde açılması gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki haksız fiilden kaynaklı tazminat davası aynı zamanda cezayı gerektiren bir fiilden kaynaklanmışsa uzamış ceza zamanaşımı süreleri uygulanır. Uzamış ceza zamanaşımı sürelerinin hesaplanması Türk Ceza Kanununda düzenlenen ceza davası açma sürelerine göre belirlenir. Zamanaşımına yönelik detaylı bilgiye sitemizin blog kısmından ulaşabilirsiniz. 

Beylikdüzü Tazminat Avukatı

Karar verilecek olan dava sürecinin işçi ya da işveren tarafından en iyi şekilde sonuçlanmasına olanak sağlıyoruz. Verdiğimiz hizmet ile en güvenilir bilgiye kısa zamanda tüm detaylarıyla ulaşmanız mümkün. Kalite ve güvenlik ölçütlerini ayni anda kullanarak standartlarınızın üstüne çıkmanıza yardımcı oluyoruz. Sinir çizmeden her zaman en iyi şekilde karlı olarak işin içinden çıkmanızda önemli rol oynuyoruz. Hizmet gereğince tüm bilgileriniz bizler tarafından üçüncü kişilere karşı gizli tutulmaktadır. Bu nedenle de rakiplerimizden sıyrılarak anayasa ve hükümlerini en iyi şartlarda değerlendirip uzun vadeli sonuçlarla kalitemizi ve farkımızı belli ediyoruz.

Tarafların mahkemeden önce bilgi akışı sağlaması yasaktır. Bizler için de güveninizi kazanmak oldukça önemlidir. Bu nedenle de kişi ve yapılan iş fark etmeksizin her alanda kalitemizi sağlayarak yaklaşımlarımızı sabitliyoruz. Halinizden anlıyor ve en iyi yol haritasını birlikte hazırlıyoruz. Geniş hukuki bilgimize güveniyor ve yaklaşımlarımızda da sizler için en iyisi olması için çabalıyoruz. Güven, herkes için önemlidir. Bu alanda tüm yapılanlar yasal gizlilik ve kişisel verileri paylaşmama kararınca yapılmakta olup, her zaman en iyi hizmeti sağlıyoruz. Kalite ve güven kaynağınız bizim için önemli olup hizmetimiz süreklidir.