Ana sayfa » Kasten Adam Öldürme Suçu
Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten adam öldürme suçu TCK madde 81 ve 82 içeriklerinde yer almaktadır. Büyükçekmece avukat olarak belirtmek isteriz ki; TCK madde 81 içeriğinde suçun temel şekli yer alırken, TCK madde 82 içeriğinde suçun nitelikli hali yer almaktadır. Kasten adam öldürme suçunun varlığından bahsedilebilmesi için, failin bilerek ve isteyerek bir insanın ölümüne sebep olması gerekir.

Kasten birini öldürme suçu, TCK kapsamına göre serbest hareketli suçlar kategorisinde yer alır. Bu sebeple de suç hem icrai hareketle hem de ihmali hareketle işlenebilmektedir. TCK kurallarına göre icrai hareketlere bir sınırlama getirilmemiştir ve buna bağlı olarak da herhangi bir icrai hareketle öldürme unsurunun gerçekleşmesi sonucunda kasten adam öldürmenin cezalarına göre ceza belirlenir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

TCK madde 81 içeriğine göre; kasten adam öldürme suçu hakkında verilen ceza, müebbet hapis cezasıdır. Suçun nitelikli haller doğrultusunda işlenmesinde ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır.

Suça teşebbüs halinde ise oluşan zarar ve yaşanılan tehlikenin kapsamına göre değerlendirme yapılır. Basit kasten öldürme suçuna teşebbüs halinde, 9 yılda 15 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Suça nitelikli olarak teşebbüs halinde ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

TCK madde 82/1 içeriğinde kasten adam öldürme suçu kapsamının nitelikli hallerine yer verilmektedir. Suçun nitelikli hallerini belirtecek olursak;

  • Suçun tasarlanması
  • Eziyet çektirerek ve canavarca hislerle suçun işlenmesi
  • Su baskını, yangın, batırma, bombalama, biyolojik veya kimyasal silah vb. unsurlar kullanılması
  • Altsoy ya da üst soydan birine veya eş, boşanılan eşe ve kardeşe yönelik suç işlenmesi
  • Çocuğa veya beden ya da ruh bakımından kendisini koruyamayacak olan kişiye yönelik suç işlenmesi
  • Kadına yönelik
  • Suçu gizlemek, delilleri yok etmek ya da işlenmesini kolaylaştırmak, yakalanmamak maksadı ile suçun işlenmesi
  • Bir suçu işleyememekten dolayı duyulan infialle kin güdülmesi şeklinde
  • Töre cinayeti durumları suçun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.

Türk ceza kanunu kapsamına göre suçun nitelikli hallerde işlenmesi durumunda verilen ceza oranında artış meydana gelmektedir. Suçun cezası kapsamında bir farklılık da nefsi müdafaa kapsamında olmaktadır. Kişi tamamen nefsi müdafaa sonucunda ölüme sebep olduysa, bu durumda hapis cezası almaz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir