Ana sayfa » Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Akbulut Legal Beylikdüzü Hukuk Bürosu

Beylikdüzü Hukuk Büromuz şeffaflık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak hukuki anlamda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alanında uzman avukatlarımız şeffaflık prensibi çerçevesinde mesleğini icra ederken davanın aşamaları, yapılan iş sürdürülmesi sırasında ve olası sonuçlar hakkında müvekkiline bilgi vermektedir. Beylikdüzü Hukuk Büromuz yapılan işin aşamaları ve dava hakkında müvekkillere bilgi akışını sürekli tutmayı ilke edinmiştir.

Beylikdüzü Avukat Büromuz bağımsızlık prensibi çerçevesinde avukatların mesleği gereği bağımsız bir savunma yapmaya özen gösterir. Avukatlar, mesleki ilkeler perspektifinde tüm kişi ve kurumlardan bağımsız hareket etmelidir. Beylikdüzü Hukuk Büromuz bağımsızlığa önem vererek faaliyetlerini sürdüren bir hukuk bürosudur. Bu bağlamda Beylikdüzü Avukat Büromuz avukatlığın en önemli ilkesi olan gizlilik ilkesi etrafında müvekkillerin bilgilerini hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü kişiler ya da kurumlarla paylaşmaz.  beylikdüzü avukat isimleri

Tazminat Hukuku

 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları)
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Boşanma davasıyla birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

Ticaret Hukuku

 • Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümlerle ilgili davalar
 • Tacir ve tacir olmanın hukuki sonuçlarıyla ilgili davalar
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları davaları
 • Haksız rekabet, rekabetin korunması davaları
 • Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ile alakalı davalar

Ceza Hukuku

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davaları
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davaları
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davaları
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Önalım (Şufa) davaları
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları
 • Hukuki danışmanlık.beylikdüzü avukat isimleri

Miras Hukuku

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları
 • Mirasta tenkis davaları
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davaları
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü davalar

Aile Hukuku

 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları
 • Evlilik öncesi mal paylaşımına yönelik çiftler arası sözleşme ve anlaşmalar
 • Evliliğin iptali davaları
 • Evlilik sonrası boşanma işlemleri ve mal paylaşımı ile katkı payı alacağı davaları
 • Anlaşmalı Boşanma davaları ve devamındaki yasal işlemler
 • Evlilik sonrası çocuklar için açılacak velayet ve velayetin değiştirilmesi davaları
 • Nafaka ve tazminat davaları
 • Velayet davaları
 • Babalık davaları
 • Evlat Edinme
 • Vasiyetname
 • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin dava ve yasal işlemler
 • Soybağının reddi davaları beylikdüzü avukat isimleri