Ana sayfa » Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, Türk Medeni Hukuku’yla bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki hükümler ve diğer kanunlarda yer almasına rağmen bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller ticari hükümlerdir. Büromuz bünyesinde bulunan deneyimli avukatlarımızdan Ticaret Avukatı desteği alabilirsiniz.

Ticaret hukuku; Ticari işletme hukuku, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku olarak 6 ana bölümden oluşmaktadır.

Hangi Davalar Ticari Davadır?

Ticari davaları 2 ana başlık altında sınıflandırılabiliriz. Bunlar mutlak ticari davalar ve nispi ticari davalardır.
 

Mutlak Ticari Davalar

Türk Ticaret Kanunu’nda veya diğer kanunlarda açık bir şekilde ticari dava olduğu belirtilen davalardır. Mutlak ticari davalarda tarafların sıfatı önem arz etmemektedir. Nitekim, doğrudan kanun hükmünden kaynaklanan davalardır.

Mutlak ticari davalara örnek olarak şu davalar sıralanabilir:

 • Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan davalar
 • Türk Medeni Kanunu’nun 962. Maddesinde belirtilen rehin karşılığı ödünç para vermeye ilişkin davalar.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 202 ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiş olan malvarlığının veya işletmenin devralınması veya işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesine ilişkin davalar
 • T.B.K 404 ve devamında düzenlenmiş olan rekabet yasağına ilişkin davalar
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 487 ve devamında düzenlenmiş olan yayım sözleşmesine ilişkin davalar
 • T.B.K 515 ve devamında düzenlenmiş olan kredi mektuplarına ilişkin davalar
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 532 ve devamında düzenlenmiş olan komisyon sözleşmesine ilişkin davalar
 • T.B.K 547 ve devamında düzenlenmiş olan ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin davalar
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 555 ve devamında düzenlenmiş olan havaleye ilişkin davalar
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 561 ve devamında düzenlenmiş olan genel saklama sözleşmelerine ilişkin davalar
 • Fikri mülkiyet hukukundan kaynaklı lisans ya da ihtira beratı, patent ve telif haklarından kaynaklı davalar
 • Ticarete özgülenmiş yerlerdeki borsa, sergi, panayır, antrepo gibi yerlere ilişkin davalar
 • Bankalara ilişkin davalar. Ancak bankaların kredi kullandırmasına ilişkin davalarda son tarihli Bölge Adliye Mahkemesi kararları ve Yargıtay kararları neticesinde bankalar ile kişiler arasındaki ilişkinin tüketici ilişkisi olduğu ve bu davaların tüketici davaları olduğu kabul edilmektedir
 • İflas ve konkordato davaları
 • Kooperatifler Kanunu’na ilişkin davalar
 • Finansal Kiralama Kanunu’na ilişkin davalar
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 30 ve 34. maddesinde düzenlenen davalar

Nispi Ticari Davalar

Bir davada her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili durumlardan kaynaklanan davalar, nispi ticari davalardır. Nispi ticari davalarda önem arz eden husus, her iki tarafın da tacir olması ve davanın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olmasıdır. Nispi ticari davalarda sadece sözleşmeye aykırılıktan kaynaklı bir uyuşmazlığın olmasına gerek yoktur. Haksız fiile ilişkin uyuşmazlıklarda da her iki taraf tacirse ve uyuşmazlık her iki tarafın ticari işletmesine ilişkinse bu uyuşmazlıklar da ticaridir.  

Ticari Davalara Hangi Mahkemelerde Bakılır?

Bir davanın ticari dava olmasındaki en önemli hususlardan biri o davaya Ticaret Mahkemelerinde bakılıyor olmasıdır. Esasen Asliye Ticaret Mahkemeleri, görev yönünden Asliye Hukuk Mahkemelerinden ayrılır. Bu yönüyle de ticaret mahkemelerinde görev yönünden farklı usul işlemleri uygulanır. Asliye Ticaret Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ticari davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakar. Büromuz bünyesinde bulunan deneyimli avukatlarımızdan Ticaret Avukatı desteği alabilirsiniz.

Güvenilir Hizmet

Karar verilecek dava sürecini en iyi şekilde çözmek için çalışmaktadır. Bunun yanı sıra verdiğimiz hizmetlerle en güvenilir bilgiye kısa zamanda ulaşmanızı mümkün hale getiriyoruz. Bizler kalite ve güvenlik ölçütlerini aynı anda kullanarak standartlarınızın üstüne çıkmanıza yardımcı olmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimiz gereğince bizimle paylaştığınız tüm bilgileriniz, bizler tarafından üçüncü kişilere karşı gizli tutulmaktadır.  Akbulut Legal anayasa ve hükümlerini en iyi şartlarda değerlendirip uzun vadeli sonuçlarla hizmet vermek için  her zaman sizin yanınızda.

Kaliteli Yaklaşım ve Gizlilik

Bilindiği üzere tarafların mahkemeden önce bilgi akışı sağlaması yasaktır. Bizler için de güveninizi kazanmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla kişi ve iş fark etmeksizin her alanda kalitemizi ve yaklaşımlarımızı sabitliyoruz. Halinizden anlıyor ve en iyi yol haritasını sizinle birlikte hazırlıyoruz. Geniş hukuki bilgimiz ve yaklaşımlarımızla sizler için en iyisi olması için çabalıyoruz.