Ana sayfa » Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir?
Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir

Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir?

Miras hukuku tenkis davası nedir ve bu davanın süreci nasıl olmaktadır? Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf hakkını genişletip aşarak, saklı pay sahibi olan kişilerin alacak haklarının azaltılması durumlarında açılabilir.

Tenkis davası, miras hukuku içeriğinde geniş bir yere sahiptir. İş bu dava miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Yani miras bırakan hayatta olduğu süre içinde tenkis davası mahkeme tarafından kabul edilemez.

Mirastan mal kaçırma vakasını yaşayan saklı pay sahibi, bu davayı açmaya hak kazanır. Miras hukuku kapsamına göre saklı pay sahibi olan kişiler;

  • Miras bırakanın hayatta kalan eşi
  • Miras bırakanın anne ve babası
  • Miras bırakanın alt soyu yani çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları olmaktadır.

Tenkis Davası Zamanaşımı

Miras hukuku tenkis davası nedir sorusunun içeriğinde yer alan bir kısımda, davadaki mahkemeler ve davanın açılabilme süresidir. Tenkis davasını açmayı isteyen mirasçı kesinlikle yetkili mahkeme, görevli mahkeme ve davanın zaman aşımı süresi bilgilerine de sahip olmalıdır.

Vasiyetnameler hakkında açılacak dava ise vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır. Fakat bir tasarrufun iptali diğer tasarrufu yeniliyorsa, zamanaşımı süresi ilk iptalin yapılmasından sonra başlar.

Tenkis davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir etkende görevli mahkeme bilgisinin doğruluğudur. İş bu davadaki görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ayrıca bilinmelidir ki; tenkis davası sadece diğer mirasçılara yönelik olarak açılmaz. Bunun yanı sıra hak ihlaline neden olan 3.kişilere yönelik olarak da dava açılabilir.

Tenkis Davası Nedir

Miras hukuku tenkis davası nedir ve bu davanın açılmasıyla hangi sorunlar çözülebilir? Tenkis davaları, miras bırakanın saklı pay sahiplerinin haklarını aşacak şekilde miras üzerinde tasarruf yapması sonucunda açılabilen miras davalarındandır. Tenkis davası açılmadan önce saklı pay sahiplerinin mirastaki hak oranlarını bilmeleri gerekir. Saklı pay sahibi olanların mirastaki hak oranları şu şekildedir;

  • Miras bırakanın altsoyunun saklı pay hakkı, yasal miras hakkının ½ oranındadır
  • Anne ve babanın saklı pay hakkı, yasal miras hakkının ¼ oranındadır
  • Sağ kalan eş, birinci ve ikinci zümrede yer alan mirasçılarla mirastan pay alacaksa yasal miras hakkının tamamı oranında saklı pay hakkı da vardır. Sağ kalan eş eğer 3. Zümrede yer alan mirasçılarla mirastan pay alacaksa saklı pay hakkı yasal miras hakkının ¾ oranındadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir