Ana sayfa » İş Sözleşmesinde İşçinin Haklı Fesih Nedenleri
İş Sözleşmesinde İşçinin Haklı Fesih Nedenleri

İş Sözleşmesinde İşçinin Haklı Fesih Nedenleri

İş sözleşmesinde işçinin haklı fesih nedenleri nelerdir? İşçinin haklı fesih nedenleri, iş kanunu madde 24 içeriğinde açıklanmıştır. Madde içeriğine haklı fesih nedenlerinin ana başlıkları şu şekildedir;

 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması
 • İşverenin iş sözleşmesi hakkında yanlış beyanlar vermesi
 • İşçiye karşı cinsel tacizde bulunulması
 • İşyerinde işçiye mobbıng uygulanması
 • İşverenin, işçiye veya işçinin ailesine yönelik olarak suç teşkil edecek davranışlarda bulunması
 • İşçinin ücretinin eksik ödenmesi
 • İşçinin ücretinin hiç ödenmemesi
 • İşçinin fazla mesai ücretinin ödenmemesi
 • Sağlık sebepleri
 • Zorlayıcı sebeplerin oluşması

Yukarıda belirttiğimiz nedenler ve bu maddelerin içeriğinde yer alan etkenler, iş sözleşmesinde işçinin haklı fesih nedenleri olmaktadır. İşçi, kanun gerekliliğince feshe yol açan bir durumla karşılaştığında iş akdini durdurabilir.

İşverenin Haklı Fesih Nedenleri

İş kanunları işverene de haklı fesih yapma hakkını tanımaktadır. İşverenin haklı fesih nedenleri şöyledir;

 • İşçinin kendi hayat tarzından dolayı, üst üste üç iş günü işe gelmemesi ya da bir ay içerisinde beş günden fazla işe gelmemesi
 • İşçinin kaza, doğum vb. durumlarından dolayı oluşan yasal izin süresinden fazla işe gelmemesi
 • İşçinin, sağlık kuralları gerekliliğince işyerinde çalışmasının sakıncalı olması
 • İşçinin, iş sözleşmesine bağlı olarak oluşan işini yapmaması
 • İşçinin, işverene ya da başka işçiye cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin, yedi günden fazla ya da ertelenmeyen hapis cezasının oluşması
 • İşçinin, işyerini maddi kayba uğratması
 • İşçinin, bir haftadan uzun süreli çalışmasını engelleyecek etkenlerin oluşması

Tek Taraflı İş Feshi Tazminat

İş sözleşmesinde işçinin haklı fesih nedenleri veya işverenin haklı fesih nedenleri sonrasında tazminat hakkı nasıl olmaktadır? İş kanunlarına uygunluğu olan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkı vardır. Fakat haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkmasıyla bu durumda nasıl bir değişiklik meydana gelir?

İhbar tazminatı, işten çıkmadan önce beklenmesi yani işe devam edilmesi gereken süredir. Bu süre işçinin çalışmış olduğu yıla göre hesaplanır. Fakat haklı fesih nedeninin ortaya çıkmasıyla işin derhal terk edilmesi durumu oluştuğu için ihbar tazminatından söz edemeyiz. Yani hem işçinin hem de işverenin açısından, haklı fesih geçerliyse ihbar tazminatı geçerli olmaz.

İşçi, haklı fesih nedeniyle işten ayrılıyorsa işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Fakat işverenin haklı fesih nedeni ortaya çıkmışsa, işçi kıdem tazminatı alamaz.

2 thoughts on “İş Sözleşmesinde İşçinin Haklı Fesih Nedenleri”

 1. calıstigim firmada ugradigim haksizlıklara karşı hangi haklarıma sabip oldugumu öğrendim yazınız sayesinde teşekkürler

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir