Ana sayfa » Boşanmada Mal Kaçırma
Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada mal kaçırma sıklıkla görülmektedir. Beylikdüzü avukat, mal kaçırma etkeninin olmaması için, müvekkilleri adına tüm önlemleri alır ve hak kayıplarının yaşanmasına engel olur. Evlilik birliğinde taraflar arasında herhangi bir mal rejimi seçeneği seçilmezse, kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulaması yapılır. Edinilmiş mallara katılım rejimi kuralına göre, evlilik birliğinde alınan tüm mallar veya yapılan tüm birikimler, eşler arasında ortak olmaktadır.

Boşanmaya sebep olan pek çok unsur, eşler arasında öfkeli düşüncelere sebep olmaktadır. Böylesi olan durumlarda eşler mal kaçırma yöntemine sıklıkla başvurmaktadır. Mal kaçırmak isteyen taraf, birikimlerin devredilmesini, satılmasını vb. diğer şekillerde elden çıkartılmasını sağlar. Hukuk sistemine göre, mal kaçıran taraf hakkında yasal işlem yapılması için mal kaçırma davası açılabilir.

Boşanmada Eşten Mal Kaçırma

Boşanmada mal kaçırma pek çok şekilde yapılabilmektedir. Bu kapsama dâhil olan unsurlara örnek verecek olursak;

  • Boşanma davası başlatılmadan önceki 1 yıllık sürede karşılıksız kazandırma yapılması. Yani malın değerinden çok daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde başkasına devredilmesi, satılması vb.
  • Evlilik birliği devam ederken, diğer eşin bilgisi olmaksızın taşınır veya taşınmaz malın başkasına bağışlanması
  • Boşanma davasının öncesinde taşınmaz malın çok düşük ücretle başkasına devredilmesi veya satılması
  • Eşlerden birinin düzenlediği sahte vekâletnameyle, malvarlığının devredilmesi
  • Aile konutunun, başkasına devredilmesi için eş adına başkasının imza atması
  • Diğerleri

Boşanmada Mal Kaçırma ve Engellenmesi

Boşanma davası başlamadan önce, başladığı sürede veya sonrasında mal kaçırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Mal kaçırmanın engellenebilmesi için yapılabilecek uygulamalar olmaktadır. Bunların en bilinen tekniği, aile konutuna şerh koyulmasıdır. Şerh işlemiyle birlikte taşınmaz konutun satışı, devredilmesi vb. tüm işlemleri engellenmiş olur. Şerh olmasına rağmen konut satışı, devri yapıldıysa konut satışının iptali için dava açılabilir.

Taşınır veya taşınmaz mallarla ilgili olarak muvazaalı devir işlemi yapıldıysa, işleme dair yapılan hile ispat edilir ve yapılan devir, satış işlemi iptal olur. Boşanma davası ile birlikte mal tasfiyesi davası da açılabilir. Bu şekilde açılan davalarda tüm malların satışı, devri engellenir.

Boşanma davasının sonrasında mal rejimi tasfiyesi davası açılabilir. Bu davayla söz konusu olan malların devri önlenmiş olur. Ayrıca boşanma davası açılmadan öncesinde geçirilen 1 yıl süreye dair olan zamanda mal veya malların satışı, devri mal kaçırmaya dair şekilde yapıldıysa yapılan tüm işlemlerin iptali gerçekleşebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir