Ana sayfa » Boşanma Davası
Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası, Türk medeni kanunu madde 145 ve 184 içeriğinde yer alan kanun içeriklerinde açıklanmıştır. Kanun maddelerinin içeriklerinde boşanmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgilere yer verilmektedir. Evlilik birliğinin resmi şekilde sonlandırılabilmesi için, boşanma davasının açılması gerekir. Eşler boşanma davası açmadan önce, davanın hangi türde açılacağına dair karar vermelidir. Boşanmanın türü belirlenirken, kanun koyucunun belirlemiş olduğu şartlara uygun işlem başlatılmalıdır.

Boşanma davalarını iki kısımda incelemek gerekir. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır. Bu iki davanın açılma şekli, dava süreci, dava işlemleri ve diğer tüm detayları farklıdır. İki dava arasındaki tek aynı unsur, görevli mahkemedir. Bu davanın başlatılabilmesi için aile mahkemesine, resmi işlemler yapılarak başvuru yapılmalıdır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi görevli mahkemedir.

Boşanma davasında yetkili mahkemenin de doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Yetkili mahkeme seçenekleri; Davacının yerleşim yeri mahkemesi, davalının yerleşim yeri mahkemesi, tarafların son 6 ay birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma davaları açılmadan önce, resmi niteliklere sahip olan dava dilekçesinin hazırlanması gerekir. Dilekçe olmadan dava açılamaz ve dava dilekçesi boşanmanın türüne uygun şekilde hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için, boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmelidir. Çekişmeli boşanma davasının açılması içinde, kanunlara göre geçerli olan boşanma sebeplerinin yer aldığı dilekçe düzenlemesi yapılmalıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Bu sorunun yanıtını vermeye başlarken öncelikle, anlaşmalı boşanmanın şartlarından bahsedeceğiz. Türk medeni kanunlarına göre anlaşmalı boşanma davasının açılması için; Taraflar 1 yıldır evli olmalı, boşanmayı kabul etmeli, boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarında anlaşma sağlamış olmalıdır.

Kanunen belirlenen şartlara uygunluk gösteren boşanmak isteyen çiftler, tek başına veya ikisi birlikte başvuru yaparak davanın açılmasını talep edebilirler. Eğer boşanma davasını ilerletecek bir avukat ataması yapıldıysa, avukat tüm işlemleri yapmakla görevlidir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Protokol hazırlığı çok önemli bir ayrıntıdır. Protokol maddeleri içerisinde, tarafların boşanmanın sonuçlarına dair olan tüm anlaşmaları yer alır. Bu anlaşma konuları; Müşterek çocuğun velayet hakkı, velayet almayan tarafın çocukla görüşme zamanları, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka ödemesi ve ödemenin yıllık artış oranı, mal paylaşımı, soyadı değişiklik talepleri vb. diğer tüm talepler yer almalıdır.

Hazırlanan protokol taraflarca imzalanır ve bu protokole uygun şekilde boşanma dilekçesi oluşturulur. Boşanma dilekçesi içeriğinde de; Protokolde yer alan maddelerin taraflarca kabul edildiği beyan edilir ve imzalanır.

Hazırlanan evraklarla birlikte, dava açılması için Adliyeye başvuru yapılır ve gerekli harç ödemeleri de bu sırada ödenir. Sonrasında duruşma günü belirlenir. Anlaşmalı boşanma aksi bir durum olmadıkça tek celse de sonuçlanır. Eğer taraflardan biri protokolde yer alan maddeleri kabul etmediğini hâkime beyan ederse, boşanma gerçekleşemez. Fakat taraflar boşanmayı ve boşanmanın tüm sonuçlarını kabul ettiklerini hâkime karşı beyan ederlerse, boşanmaya karar verilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2024

Çekişmeli boşanma davası açılmadan önce, davaya neden olan boşanma sebepleri belirlenmelidir. Boşanmanın konusu, kanunen belirlenen sebepler arasında yer almalı ve karşı tarafa yönelik yapılan iddialar ispatlanabilir olmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasının konusu olabilecek sebepleri iki kısma ayırarak inceleyebiliriz. Bunlar;

Genel boşanma sebepleri: Evlilik birliğinin çekilmez olmasına neden olan unsurların tamamı bu alanda yer alır ve dava konusu “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” olarak belirtilir.

Özel boşanma sebepleri: Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, zina, terk, akıl hastalığı, hayata kast-pek kötü ve onur kırıcı davranış şekilleri özel sebepler arasında yer alır.

Genel boşanma nedenleri çok geniş kapsama sahip olmaktadır. Bu sebeple de boşanmaya neden olan konunun, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine olup olmadığına karar verilmesi için söz konusu çekilmezlik unsurunun ispat edilmesi gerekir. Evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, sevgisiz davranışlar, eşin ihtiyaçlarının karşılanmaması vb. durumlar bu nedenin oluşmasını sağlar.

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Davanın açılması için dilekçe eşliğinde mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Dava sürecinizi avukatınız ilerletecekse tüm işlemlerde sorumluluk avukatınıza aittir. Eğer avukatsız süreç ilerletecekseniz, tüm sorumluluk size aittir.

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma tarihi; gerekli resmi işlemler yapılıp dava açıldıktan sonra ve tarafların karşılıklı cevap dilekçelerini mahkemeye iletmelerinden sonra verilir. İlk duruşmaya ön inceleme duruşması denilmektedir. Ön inceleme duruşmasında hâkim, dava dosyasını inceler ve eksiklik olduğuna kanaat getirirse bu eksikliklerin giderilmesine karar verir.

İşbu dava türünde tarafların duruşmalara katılmaları önemli gelişme olmadıkça zorunlu değildir. Fakat vekil avukatınız yoksa duruşmalara gitmeli ve gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Aksi durumda mahkemenin isteklerini zamanında yerine getiremez ve hak kaybı yaşarsınız. Ayrıca taraflar çekişmeli boşanma davasından, süreç başlamış olsa bile vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçmeyle davanın iptal edilmesi sağlanabilir veya anlaşmalı boşanma davasına geçiş için karar verilebilir.

Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorum

Boşanma davasının açılmasını isteyen taraf, karşı tarafla anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı hakkında bilgi edinmeli ve ona göre davanın türünü belirlemelidir. Anlaşmalı boşanma davasının kapsamında herhangi bir anlaşmazlığın ispat edilmesi gerekmez. Fakat çekişmeli boşanma davalarında, boşanmaya konu olan vakıaların ispat edilmesi gerekir. Mahkemeye kanunen geçerli olan deliller sunulmalı ve bunun yanı sıra olayları gerçekten bilen, doğruları beyan eden şahitler mahkemeye bildirilmelidir.

Kanunen geçerli olan bazı deliller şu şekildedir;

 • Tanık beyanları
 • Telefon görüşme kayıtları, mesajlar vb. diğer içerikler
 • Çekişmeli boşanma nedeninin başka ispatı olamayacağı durumlarda usulüne uygun alınan ses ve görüntü kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları, gönderileri ya da mesajları
 • Uçak ya da otel kayıtları
 • Güvenlik kamerası görüntüleri
 • Fotoğraf, video kayıtları
 • Banka kayıtları, kredi kartı harcama bilgileri vb. diğer etkenler
 • Açılmış ve kanıtlanmış bir ceza davasında verilen karar

Türk medeni kanunu kapsamına göre, zina yani aldatmaya dayalı açılan boşanma davalarında ek delil olanağı sağlanmıştır. Bunlar;

 • Tarafın konutta yalnız olduğu sürede, karşı cinsten birini ortak konuta alması
 • Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle gece ve gündüz fark etmeksizin daimi olarak, uzun saatlerce telefon görüşmesi yapması
 • Taraflardan birinin başkasıyla cinsel ilişkiye girerek çocuk sahibi olması

Çekişmeli boşanma davası kapsamında önemli olan etkenlerden biri de, af konusudur. Taraf, dava açmasına sebep olan vakıayı dava açmadan önce veya dava devam ederken affederse, hâkim davanın reddine karar verir. Bu durumda da boşanma gerçekleşemez ve boşanmayı isteyen taraf kurallara uygun şekilde yeniden dava açma sürecini başlatmalıdır.

Dava açılmasını etkileyen bir diğer konuda, zamanaşımı süresi olmaktadır. Zaman aşımı süreleri, her dava konusunda farklılık gösterir. Yani davanın konusuna özel belirlenen süre içinde dava başlatılmazsa, dava açma hakkı düşürülür ve bu nedene dayalı olarak dava açılamaz.

Çekişmeli boşanma davasının sonuçlarına hâkim karar verir. Hâkim, kararlarını vermeden önce tarafların mahkemeye iletmiş olduğu delilleri inceler, şahitleri dinler ve gerekli gördüğü konularda mahkemeye ek delil sunulmasını ister. Hâkimin vereceği kararlara örnek verecek olursak; Velayet ve kişisel ilişki kararları, nafaka ödemesi miktarı, tazminat, mal paylaşımı ve tarafların diğer talepleri.

Beylikdüzü Avukat ile görüşüp, boşanma davası hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir