Ana sayfa » Boşanma Sebeplerinin Sınıflandırılması
Boşanma Sebeplerinin Sınıflandırılması

Boşanma Sebeplerinin Sınıflandırılması

Boşanma sebeplerinin sınıflandırılması nasıl olmaktadır? Beylikdüzü avukat tarafından hazırlanan yazı içeriğimizde, kanunen belirlenen boşanma sebeplerinin nasıl sınıflandırıldığını detaylı şekilde açıklayacağız. Resmi şekilde evlenen çiftler, evlilik birliğini sonlandırmak için resmi olarak kabul edilen boşanma davası açmalıdır. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte, evlilik birliği de sonlanmış olarak kabul edilir.

Türk medeni hukuku kapsamına göre açılan boşanma davası şekillerinden biri, anlaşmalı boşanma davası olurken diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında, kanunen belirlenmiş olan bir boşanma sebebinin gerçekleşmesi zorunluluğu aranmaz. Fakat çekişmeli boşanma davaları, kanunen geçerli olan boşanma sebebine dayanılarak açılmalıdır. Boşanma davasının sebeplerini temel olarak iki ana grupta toplayabiliriz. Bunlar; genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmaktadır.

Genel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebeplerinin sınıflandırılması kapsamında, genel boşanma sebeplerini açıklayacağız. Genel boşanma sebepleri kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar; evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve anlaşmalı boşanma olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası; 1 yıldır evli olup boşanmayı isteyen ve boşanmanın maddi-manevi tüm sonuçlarında ortak karara varabilen taraflar için uygundur. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamı ise çok geniş bir kapsamdır. Yani “çekilmezlik koşuluna uygun davranışlar” olarak belirtebiliriz.

Kanunen evlilik birliğinin temelinden sarsılması; Duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, fiziksel şiddet gruplarına ayrılmıştır. Bu temel grupların alt başlıklarında yer alan ve çekilmezlik unsurunu oluşturan tüm vakıalar boşanma davasının açılmasına neden olmaktadır.

Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebeplerinin sınıflandırılması kapsamında yer alan, özel boşanma sebeplerinin temel gruplarını belirtecek olursak;

  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası
  • Hayata kast, pek kötü davranış, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası
  • Suç işleme nedeniyle boşanma davası
  • Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası
  • Terk nedeniyle boşanma davası
  • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

Özel boşanma sebeplerine veya genel boşanma sebeplerine bağlı olarak açılan çekişmeli boşanma davalarında, ispat yükümlülüğü vardır. İspat yükümlülüğü, davacı tarafa aittir. Mahkemeye dava konusu ispat edilirken, kanunlara uygun şekilde belirlenen deliller kullanılmalıdır.

Davada önemli olan bir diğer unsur, af kapsamıdır. Davaya konu olan vakıa, dava açılmadan önce veya dava sürecinde affedilirse, dava mahkeme tarafından reddedilir. Bu durumda aynı sebebe bağlı olarak 3 yıl dava açılamaz. Yine de dava açmak isteyen taraf, evlilik birliğinde yaşanılan ve kanunen kabul edilen farklı bir sebeple boşanma davası açabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir