Ana sayfa » Boşanmada Hâkim Kararı
Boşanmada Hâkim Kararı

Boşanmada Hâkim Kararı

Boşanmada hâkim kararı içeriğinde neler yer alır? Hâkim, mahkemenin yetkilisi olan kişidir. Bu sebeple de mahkeme sürecinde verilmesi gereken tüm kararlar, hâkim tarafından verilmektedir. Peki, hâkimin verdiği kararlar değiştirilebilir mi? Boşanma davası sürecinde hâkimin yetkisinde olan tüm kararlar ve bu kararlara dair yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgi edinmeniz için, Büyükçekmece avukat tarafından bu yazı içeriğimiz hazırlanmıştır.

Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası şeklinde açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının en temel şartı, tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşma sağlamış olmasıdır. Taraflar boşanmanın tüm sonuçlarında hakkaniyet ölçüsüne bağlı şekilde anlaşma sağladılarsa, hakim boşanmanın gerçekleşmesi ve anlaşma şartlarının uygulanması yönünde karar verir.

Çekişmeli boşanma davasında ise, taraflardan biri boşanmayı istemeyebilir veya boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlanamayabilir. Bu sebeplerden dolayı da, boşanmaya dair olan tüm kararlar hâkim tarafından verilir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; tarafların verilen karara itiraz etme hakkı da vardır.

Kesinleşmiş Boşanma Kararının İptali

Boşanmada hâkim kararı yetkisinde olan bir durumda, boşanmaya karar verilmesidir. Dava süreci usule ve esasa uygun şekilde ilerletildiğinde, delillerin incelenmesinden sonra boşanmaya karar verilebilir. Taraflardan biri, boşanma kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Fakat bu itiraz hakkını süresi içinde kullanmalıdır.

Boşanma davasında boşanmaya yönelik karar verildikten sonra, boşanmanın kesinleşme süreci başlar. Bu süre ortalama iki hafta olabilir ayrıca sürenin ne kadar olacağı mahkemede taraflara bildirilir. Süre dolduktan sonra, boşanma kesinleşmiş olur. Boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte, tarafların boşanma kararına itiraz hakkı da sona erer. Yani karar kesinleştikten sonra boşanma kararının iptali mümkün olmaz.

Anlaşmalı Boşanmada Ayrılık Kararı

Boşanmada hâkim kararı nasıl vermektedir? Hâkim, karar verme yetkilisidir fakat kararları verirken tamamen hukuki dayanaklara ve hakkaniyet ölçülerine bağlı şekilde karar vermelidir. Bu sebeple kanunlar, mahkemede yer alan davacı ve davalı tarafa itiraz etme hakkı vermiştir.

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır. Taraflar dava başlatırken protokol düzenlemesi yaparlar. Protokol içeriğinde boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarındaki anlaşmaları ve boşanmayı kabul ettiklerine dair bilgiler yer alır. Protokol ve dilekçe eşliğinde anlaşmalı boşanma davası açılır. Sonrasında mahkeme bir gün ve saat belirler. Belirlenen sürede taraflar mahkemede hazır bulunur ve protokoldeki yazılı beyanların bu defa sözlü beyan olarak bildirirler.

Hâkim, anlaşmalı boşanma davasına dair olan yazılı beyanı inceler ve sonrasında sözlü beyanları dinler. Kanunen bir sorun olmadığına kanaat getirerek, ayrılık yani boşanmanın kararını verir. Mahkeme sonrasında kesinleşme süresi beklenir ve bu sürenin dolmasıyla, taraflar resmen boşanmış kabul edilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir