Ana sayfa » Boşanma Davasında Nafaka
Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davasında nafaka kavramı, Türk medeni kanunu madde 175 içeriğinde yer almaktadır. Madde içeriği şu şekildedir; Boşanma sebebi ile yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimini sağlamak için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talebinde bulunabilir.

Esenyurt avukat olarak boşanmaya dair nafakanın 3 şekle ayrıldığını belirtmek isteriz. Bunlar; Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmaktadır. Kanunda belirtilen nafaka çeşitleri boşanma davasının başlamasıyla talep edilebilir veya hâkim re’sen bu kararı verebilir. Fakat mahkemeden nafakanın talep edilmesi en güvenli olan uygulamadır.

Nafakanın verilmesinin kararı, nafakanın ödenme miktarı, nafaka ödemesinin süresi ve nafakaya dair tüm detaylarla ilgili olan kararlar verilirken, boşanma davasının türü de önemlidir. Örneğin; anlaşmalı boşanma davasında nafaka hakkındaki tüm kararlar taraflarca ortak şekilde verilmelidir. Fakat çekişmeli boşanma davasında bu karar, hâkim tarafından verilir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı

Nafaka miktarı hesaplanırken; tarafların maddi gelir ve gider düzeyleri, temel ihtiyaç giderleri, müşterek çocuk varsa onun özel ve günlük giderleri, sağlık vb. diğer giderler göz önünde bulundurulur.

Anlaşmalı boşanma davası yapılması için, kanunen belirtilen bir kuralda “tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşma sağlamasıdır”. Bu doğrultudan yola çıkarak, anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi için tarafların nafaka ödeme miktarında ortak karar vermelerinin şart olduğunu söyleyebiliriz.

Taraflar, anlaşmalı boşanma için nafaka ödemesi koşulunda ortak karar veremezlerse, boşanma davası gerçekleşemez. Bu doğrultuda devam eden bir boşanma isteği varsa, koşullara uygunluk sağlandıysa çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Boşanmada Nafaka

Boşanma davasında nafaka talebi, çekişmeli boşanma davasında farklılıklar göstermektedir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için tek şart, kanunen geçerli olan bir veya birden fazla boşanma sebebinin evlilik birliğinde yaşanmış ve ispatlanabilir olmasıdır.

Çekişmeli boşanma davasında tarafların, boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlaması gerekmez. Çünkü iş bu dava türünde karar verme yetkisi hâkime aittir. Hâkim, nafaka ödemesine karar verebilmek için tarafların mali gelir düzeylerini ve diğer gider düzeylerini inceler. Gerekli gördüğü durumlarda da, ek delillerin mahkemeye sunulması için yetkili mercilere bildirimlerde bulunur.

Mahkeme tarafından nafaka ödemesi hükmedildiği zaman, belirlenen miktarda ödemenin yapılması yasal bir zorunluluktur. Fakat mahkemenin vermiş olduğu bu karara, tarafın itiraz etme hakkı da olmaktadır. Süresi içinde itiraz hakkı kullanılırsa, nafaka ödemesi koşulunda değişiklik yapılabilir, itiraz hakkı kullanılmazsa verilen karar kabul edilmiş sayılır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir