Ana sayfa » Mirasta İstihkak Davası
Mirasta İstihkak Davası

Mirasta İstihkak Davası

Mirasta istihkak davası, Türk medeni kanunu madde 637’nin 1. Fıkrasında yer almaktadır. Beylikdüzü avukat, istihkak davası hakkında edinmiş olduğu bilgi ve tecrübelerin bir kısmını, değerli takipçileri için yazı içeriklerinde belirtmektedir.

TMK 637 ve 1.fıkra içeriğine göre; Mirasçıların tereke mallarını elinde tutan kişilere karşı mirastaki üstün haklarını ileriye sürerek açılan bir davadır. İş bu dava türü herkese yönelik olarak açılabilir ve terekenin tamamına dair talep imkânı olanağı sağlayan bir eda davası niteliğinde olmaktadır.

Miras sebebi ile açılan istihkak davası, özel ve bağımsız dava türlerindendir. Bu davanın amacı, mirasçılık hakkına dayanılarak tereke mallarının ele geçirilmesi olmaktadır. Dava terekenin tamamı için açılabilir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Mirasta istihkak davası hakkında bilinmesi gereken bir unsurda, zamanaşımı olmaktadır. Mirasçı sıfatındaki kişilere hem miras bırakan tarafından intikal eden dava hakları hem de mirasçı sıfatına bağlı dava hakları verilmektedir. İş bu davalardan birisi olan miras sebebi ile istihkak davasında üç farklı zamanaşımı süresi belirlenmiştir.

Davalı taraf iyi niyetli tarzda ise, yani terekenin malı üzerinde haksız zilyet oluştuğunu bilmiyorsa ve kendisinden de bu bilginin bilinmesi beklenmiyor olabilir. Bu durumda davacının mirasçılık sıfatını öğrendiği ilk andan itibaren ve dava açılacak olan kişinin zilyet olduğunun öğrenildiği andan itibaren başlayarak 1 yıl ve herhalde de 10 yıl içinde dava açılmalıdır. Eğer davalı kötü niyetliyse, tereke malları üzerinde haksız zilyet olduğunu biliyorsa ya da bu durumu bilmesi gerekiyorsa, davadaki zamanaşımı süresi 20 yıl olmaktadır.

Miras Sebebi İle İstihkak Davası

Mirasta istihkak davası açılmadan önce davanın yetkili ve görevli mahkemeleri de doğru şekilde bilinmelidir. Doğru şekilde yetkili ve görevli mahkemede açılmayan davaların reddi gerçekleşebilir. Ayrıca yanlış yapılan işlemler neticesinde hak ve zaman kaybı da yaşanılması kaçınılmaz bir durumdur.

Miras sebebiyle istihkak davasında yetkili olan mahkeme, son yerleşim yerinde bulunan mahkemedir. Dava, terekedeki bir taşınmaza dair olsa bile yetkili mahkemenin belirlenmesinde taşınmazın yer aldığı mahkeme dikkate alınmayacaktır.

Miras sebebi ile istihkak davasında görevli mahkeme, Asliye hukuk mahkemesi olmaktadır. Mirastan oluşan mülkiyet hakkına sahip olan mirasçı, terekenin tamamını ya da terekeye ait olan bir malı haksız şekilde alan kişiye yönelik Asliye hukuk mahkemesine başvuru yaparak dava açma hakkını kullanabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir