Ana sayfa » Hukukta İptal Edilebilirlik Nedir?

Hukukta İptal Edilebilirlik Nedir?

Hukukta iptal edilebilirlik nedir ve iptal uygulaması nasıl yapılabilir? İptal edilebilirlik, kanun koyucunun belirlediği etkenlere uygun olan ve kanunen belirlenen maddelere aykırı olmayan işlemin, işlemi gerçekleştiren taraflardan birinin kusurlu olması sebebiyle hükümsüz sayılmasıdır.

İşlem, mağduriyet yaşayan kişinin durumu beyan edip kanıtlamasına kadar geçerli olur. Fakat işlemin kusurlu olmasının iptaliyle birlikte işlem iptal edilmiş olur ve geçersiz sayılır. İptal edilebilirlik kapsamının bir diğer terimi de nispi butlan olmaktadır. Nispi butlan yani iptal edilebilirlik durumuna sebep olacak bazı etkenler şu şekildedir;

 • Hata
 • Hile
 • İkrah

Kanun koyucu iptal hakkının kullanılabilmesi için 1 yıllık süre tanımlamıştır. 1 yıllık süre içerisinde iptal hakkı kullanılmazsa sonrasında da bu hak kullanılamaz.

Yokluk Nedir

Hukukta iptal edilebilirlik nedir başlıklı makalemize hukukta yokluk terimi ve detayı hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Hukuki olan işlemin en temel unsurları eksikse, bahsi geçen hukuki işlem olmamış sayılır ve hukuki işlem varlık aşamasında olamaz. Bu durum hükümsüzlük yani yokluk durumudur. Temel unsurların olmadığı durumda hukuki olarak geçerli olan bir işlemden bahsedilemez. Bundan dolayı da bazı kanuni işlemlerde ek kurucu unsurları olmaktadır.

Ek kurucu unsurlarına örnek olarak hâkim, noter, evlendirme memuru gibi yetkilileri gösterebiliriz. Çünkü resmi işlemlerde sadece şahısların varlığı yeterli değildir. Şahısların yanı sıra ek kurucu olarak nitelendirilen yetkililerin de varlığı olmalıdır.

Kesin Hükümsüzlük

Hukukta iptal edilebilirlik nedir sorunun detaylı yanıtlarını ve diğer hukuki süreçler hakkında detaylı bilgi edinmek için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Kesin hükümsüzlüğün bir diğer terimi mutlak butlandır. Yapılan işlemin kurucu unsurları tam olsa bile, geçerlilik şartları kamu düzenini ilgilendirecek şekilde eksikse bu işlem yok olarak nitelendirilir. Kesin hükümsüzlük halini gerektiren bazı etkenler şu şekildedir;

 • İrade beyanı sahibi olan kişinin ehliyetsizlik hali yani ayırt etme gücünün olmaması hali
 • İlli işlemlerde borçlanma işleminin geçersiz olması
 • Yapılan işlemin muvazaalı olması
 • Geçerliliği olan şekil şartına uyum sağlanmaması
 • Tasarruf işlemlerinde tasarruf yetkisinin olmayışı
 • İşlem konusunun genel ahlaka uygun olmaması
 • İşlem konusunun kanun hükümlerine uygun olmaması
 • İşlem konusunun imkânsızlığı
 • Kefalet sözleşmelerinde eşin yazılı izninin olmayışı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir