Ana sayfa » Boşanma Davasının Reddi
Boşanma Davasının Reddi

Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davasının reddi sebeplerini iki kısımda incelemek gerekir. Bunlar; usule aykırılıktan davanın reddi ve esasa aykırılıktan davanın reddi olmaktadır. Boşanma davasının reddedilmesiyle, açılan dava ortadan kalkmış olur. Bu durumda boşanmanın gerçekleşmesini isteyen tarafın yeniden resmi işlem yapması gerekir. Davanın reddedilmesinde kaynaklı olarak hak kaybı yaşanmaması için uzman avukat desteği alınması tavsiye edilir.

Davanın usulden reddedilmesinde; davanın yargılanma şekliyle alakalı olan konularda yapılan hatalar sonrasında, mahkemenin vermiş olduğu ret kararıdır. Usulden ret kapsamında yapıla hatalı işlemler genel olarak davanın açılması sırasında ve davanın en başında yapılan hatalı işlemlerden kaynaklanır. Davanın esastan reddedilmesinde ise yargılama sonrasında haksız çıkma hali anlatılmaktadır.

Boşanma Reddi

Boşanma davasının reddi kapsamına neden olan unsurlardan usulden reddedilme, HMK madde 115/2 içeriğinde yer alır. Madde içeriğine göre; Bu hatalar geriye dönülemeyecek sonuçlar oluşturup, boşanma davasının geleceğini riske atabileceği gibi, boşanma davasının usulden reddine karar verilmesine de sebebiyet verir.

Usulden redde sebep olan unsurlar şu şekildedir;

 • Dava için ödenmesi zorunlu olan harç ödemelerinin yapılmaması
 • Boşanma davasının yetki dışı mahkemede açılması
 • Avukatın vekâletnamesinin dosyaya eklenmemesi (Bu madde dava sürecinin avukatla ilerletilecek olmasında geçerlidir)
 • Gider avansının yatırılmaması
 • Daha önceden açılmış olan ve daha sonuçlanmamış bir boşanma davasının varlığı
 • Diğer etkenler

Boşanma Davası Neden Reddedilir

Boşanma davasının reddi kapsamının bir diğer unsuru da, esastan reddedilme olmaktadır. Dava sürecinde tarafların haklılık-haksızlık halleri ve diğer unsurlarına bağlı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, davanın esastan reddedilmesine karar verilebilir.

Boşanma davasının esastan dolayı reddine sebep olabilecek bazı unsurlar şu şekildedir;

 • Davayı açan davacı tarafın davadan feragat (vazgeçme) etmesi
 • Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin, boşanmaktan vazgeçmesi
 • Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin, anlaşma şartlarından vazgeçmesi
 • Çekişmeli boşanma davasında iddiaların kanıtlanamaması
 • Hukuka aykırı olan delillerin mahkemeye sunulması nedeniyle bu delillerin işlem dışı tutulması ve iddianın kanıtlanmaması
 • Mahkemenin vermiş olduğu süre içinde; dilekçe, şahit bilgisi, deliller vb. diğer bilgilerin mahkemeye sunulmaması
 • Dava süreci devam ederken, davaya konu olan etkenin affedilmesi

Boşanma davası mahkeme tarafından reddedildikten sonra taraflar anlaşma sağlarsa, anlaşmalı boşanma davası başlatılabilir. Anlaşma sağlanamazsa çekişmeli boşanma davası başlatılabilir. Fakat reddedilen dava çekişmeli boşanma davasıysa, aynı sebebe dayanılarak 3 yıl dolmadan dava açılamaz. Bahsedilen süreden önce yeniden dava başlatmak isteyen taraf başka bir boşanma sebebiyle dava açabilme hakkına sahiptir. Detaylı ilgi için Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir