Ana sayfa » İflasın Ertelenmesi
İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

İflasın ertelenmesi, mal varlığı borcunu karşılamayan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin belirli şartlar altında borca batık oluşunu ortadan kaldırmaları, varlıklarını devam ettirebilmeleri için düzenlenen yasal çalışmadır. Beylikdüzü avukat olarak belirtmemiz gerekir ki; gerçek kişiler iflas ertelemesi talebinde bulunamazlar.

İcra ve iflas kanunu madde 179 içeriğinde, iflas ertelemesi konusu yer almaktadır. Kanun maddesinden yola çıkarak iflasın talep edilmesi için gerekli olan şartları belirtebiliriz. Bunlar;

  • Borca batık bildiriminin yapılması
  • Erteleme talebinin yapılması
  • Bilançonun ve iyileştirme projesinin mahkemeye sunulması
  • Sermaye şirketi ya da kooperatifin borca batık durumda olması
  • Sermaye şirketi ya da kooperatifin mali etkenlerinin iyileştirilmesinin olanaksız olması

İflas ve İflas Erteleme Müessesesi

İcra ve iflas kanunu gerekliliğince iflasın ertelenmesi durumunda, icra takipleri ertelenir ayrıca erteleme kararı dava açılsın açılmasın bütün alacaklılar açısından sonuç oluşturur. İflasın ertelendiği durumlarda, alacaklıların yasal hakları sınırlandırılır, alacağın tahsiline dair başvuru yapılması gereken icra takibini engelleyen 179/b madde hükmü uygulanır. Yani bahsi geçen işletmeden olan alacakların vergi usul kanunu kapsamında şüpheli şekle geldiğinin ispatı bakımından yeterli kabul edilmektedir.

Erteleme süresi ortalama 1 yıl olmaktadır. Belirtilen süre, kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkeme tarafından uygun görülerek süreler uzatılabilir. Fakat uzatma süreleri toplam olarak 4 yılı geçemez.

İflasın ertelenme isteğinin reddi veya erteleme süresinin sonucunda iyileşme durumunun mümkün olmadığının belirlenmesi halinde mahkeme şirketin ya da kooperatifin iflasına karar verebilir.

İflasın Ertelenmesi Tedbirleri

İcra ve iflas kanunu 179/a maddesinde ertelenme tedbirleri yer alır. Madde içeriğine göre; iflasın ertelenmesine onay veren mahkeme kooperatifin ya da şirketin mal varlıklarının korunması adına gerekli tüm tedbiri, iyileştirme projesini de göz önünde bulundurarak alır.

Mahkeme erteleme kararıyla birlikte kayyım ataması yapılmasına karar verir. Mahkeme, yönetimin yetkilerini tamamen elinden alarak kayyıma verebileceği gibi yönetimin karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyım onayına bağlı yapmakla da sınırlı bırakabilir. İflas erteleme kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı şekilde belirtilir ve erteleme kararı bu doğrultuda açıklanır.

Erteleme esnasında taşınır, taşınmaz ya da ticari işletme rehini ile temin edilmiş olan alacaklar sebebiyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir, başlatılan takiplere devam edilebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir