Ana sayfa » Aile Hukuku Nedir
Aile Hukuku Nedir

Aile Hukuku Nedir

Aile hukuku nedir ve bu kapsamda neler yer alır? Aileye dair olan tüm konularda bilgi veren hukuk alanı, aile hukuku olmaktadır. Aile hukuku, Türk medeni kanunlarına göre düzenlenmiştir. Aile hukuku bazı ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir ve buna göre uygulamalar yapılmaktadır. Aile hukukunun ilkelerinden bahsedecek olursak;

  • Avrupa insan hakları sözleşmesi ve anayasada yer alan ilkelerle uyumludur
  • Emredici hükümlerle birlikte kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı düzenlemeler yasaklanmıştır
  • Türk medeni kanununda yer alan dürüstlük kuralı ve haklarının kötüye kullanılması yasaklanmıştır
  • Müşterek çocuklara ilişkin olan davalarda ve diğer çocukları ilgilendiren davalarda, çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulmalıdır
  • Aile birliği korunma altına alınmıştır

Aile Hukuku

Aile hukuku nedir sorusunu yanıtladıktan sonra, konuya dair bilgi vermeye devam edeceğiz. Aile hukuku davalarında görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Bu davalarda yetkili mahkeme ise tarafların yaşam yeri veya son 6 ay yaşadıkları yer olarak belirlenir. Ayrıca aile hukuku davalarında avukatla çalışma zorunluluğu yoktur. Fakat hak kaybı yaşamamak için Esenyurt avukat ile görüşebilirsiniz.

Aile hukuku davalarında da diğer dava türlerinde olduğu gibi zamanaşımı süresi vardır. Kanunen belirlenen zamanaşımı süreleri, hak düşürücü sürelerdir. Yani belirlenen zamanaşımı süresinde dava açılmazsa, ilerleyen sürede dava açılamaz. Süre dolmasına rağmen taraf dava açma isteminde bulunursa, mahkeme davanın reddine karar verir.

Miras Hukuku Nedir

Aile hukuku nedir sorusunun yanıtını açıkladıktan sonra, miras hukuku kapsamından bahsedeceğiz. Miras, mal sahibi olan kişinin ölümünden sonra ortaya çıkan bir durumdur. Miras hukuku kapsamına göre, mal sahibi olan ve ölen kişinin sıfatı “miras bırakan” olmaktadır. Miras payının kaldığı kişi ise “mirasçı” sıfatında yer alır. Mirasın bir diğer terimi de “tereke” olarak miras hukukunda yer alır.

Mirasçılar, kanunda yer alan yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Kanunen belirlenen yasal mirasçılar; sağ kalan eş, altsoy, anne ve baba, evlatlık, Devlet olmaktadır. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu resmi işlemlerle mirasa dâhil edilen kişilerdir.

Devletin mirasçılığı ise, miras bırakanın hiçbir mirasçısı olmadığında geçerli olur. Miras bırakanın yasal mirasçısı yoksa veya mirasına atanmış mirasçı sıfatıyla kimseyi eklemediyse ya da yasal olan vasiyetname vb. bir evrak düzenlemediyse, miras hakkı tamamen Devlete ait olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir