Ana sayfa » Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma
Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma

Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılabilir mi? Türk medeni hukuku kanunlarına göre, akıl hastalığı özel boşanma sebepleri arasında yer alır. Bu sebeple de, geçerli olan boşanma davaları arasında yer alır. Sadece dava açılmadan önce, davanın detaylarına dair bilgiler edinilmeli veya Avcılar avukat ile görüşerek detaylara öğrenebilirsiniz.

4721 sayılı kanunun 165.maddesinde, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası yer almaktadır. Madde içeriğine göre “Eşlerden biri akıl hastası olup bu sebepten dolayı ortak hayat diğer eş için çekilmez şekle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilmektedir”. Kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi sadece akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılabilir. Diğer hastalık nedenleri sadece hastalığın var olması sebebiyle boşanma davasının açılmasına imkân vermez.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl hastalığına bağlı olarak açılması istenilen dava, hasta olmayan eş tarafından açılmalıdır. Davacı taraf, davaya konu olan hastalığı da ispat etmekle yükümlüdür. Bu davadaki ispat şekli doktorlar ve hastane kurulu raporuyla olmalıdır. Yani kişisel deliller, hastalığın ispatı için geçerli olamaz. Davalı tarafın hastalığının mahkeme tarafından da onaylanmasıyla birlikte, davalının yasal temsilcisi de dava sürecine dâhil edilir.

Akıl hastalığına dayalı boşanma davasının açılabilmesi için, hastalığın evlilik birliği içerisinde meydana gelmiş olması gerekmektedir. Eğer hastalık evlilik öncesinde meydana gelmişse ve bu şekilde resmi evlilik gerçekleşmişse evlilik akdi mutlak butlanla zedelenmiştir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılması hakkında zamanaşımı süresi yoktur. Medeni hukuk kapsamına göre, pek çok davanın açılması için gerekli zamanaşımı süresi vardır. Fakat bu dava sebebine bağlı olarak boşanma istemi her zaman geçerli olabilir.

İş bu davadaki görevli mahkeme, aile mahkemesi olmaktadır. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevli mahkemedir. Davadaki yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri olabileceği gibi eşlerin son 6 ay ikamet ettikleri adres yeri de olabilir.

Dava hakkında bilinmesi gerekir ki; akıl hastası olan eşe yönelik açılan dava, anlaşmalı boşanma davası olamaz. Çünkü anlaşmalı boşanma davasında taraflar özgür iradelerine kanaat ederek karar vermelidir. Akıl hastalığında özgür irade olamayacağı için çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir