Ana sayfa » Zina Nedeniyle Boşanma Davası
Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zina nedeniyle boşanma davası, Türk medeni kanunu madde 161 içeriğinde yer alır. Bu madde içeriğine göre; evlilik birliği devam ederken, eşlerden birinin 3.kişiyle ve kendi isteğiyle cinsel birliktelik yaşaması zina kapsamını oluşturur.

Zinanın gerçekleşmesiyle birlikte, aldatılan eşin boşanma davası açma hakkı vardır. Çünkü zina, Türk medeni kanunu kurallarına göre geçerli bir boşanma sebebidir. Zina kapsamı hakkında belirtmemiz gerekir ki; eşin bir başkasıyla öpüşmesi, sarılması, tecavüze uğraması, zorla alıkoyulması vb. davranışlar zina sayılmaz.

Zinaya dayalı boşanma davası açılabilmesi için zaman aşımı süresi vardır. Zamanaşımı süresi zinanın öğrenildiği günden başlar ve 6 aydır. Eğer fiil sonradan öğrenildiyse bile 5 yıl dava açma hakkı devam eder.

Zina Davası Tazminat Miktarı

Zina nedeniyle boşanma davası açan tarafın, kanunen belli başlı hakları mevcuttur. Hukuk sistemine göre boşanmanın maddi ve manevi bazı sonuçları olmaktadır. Tazminat, boşanmanın maddi sonuçları arasında yer alır.
Zinadan kaynaklı açılan dava, çekişmeli boşanma davası şeklinde açılır. Bu sebeple de dava içindeki hükümleri verme yetkisi hâkime aittir. Hâkim, boşanmanın maddi ve manevi sonuçları hakkında karar verirken; delil incelemesi yapar, gerekli gördüğü durumlarda ek delil ister, şahit beyanlarını değerlendirir, bilirkişi raporlarını inceler vb. diğer etkenleri değerlendirir.

Zina sebebiyle boşama davası açan kişinin de, hem maddi tazminat hem de manevi tazminat alma hakkı vardır. Tabii bu hakkın kullanılabilmesi için, zina olgusunun ispat edilmesi gerekir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, önem teşkil eden bir konudur. Çünkü düzenlenen dilekçe mahkemeye sunulan ilk irtibat ve ilk evraktır. Ayrıca boşanma davası başlatılmadan önce zamanaşımı süreleri kontrol edilmelidir. Zamanaşımı süresinin yanı sıra, davanın açılma sebebi olan zina hakkında, taraflar arasında af yaşanmamış olmalıdır.

Dilekçe düzenlemesinin içeriğinde;

  • Tarafların kimlik bilgileri
  • Tarafların ikametgâh adresi
  • Zinaya dair yaşanılan vakıalar
  • Zinanın delilleri
  • Şahitler
  • Karşı taraftan talep edilen unsurlar
  • Davanın sonucunda mahkemeden talep edilen unsur ve kararlar
  • Diğer bilgiler yer almalıdır

Boşanma davanızı Beylikdüzü avukat eşliğinde ilerletecekseniz, vekil avukatınız dilekçe düzenlemenizi ve diğer tüm evrak düzenlemelerinizi sizin adınıza yapacaktır. Noterden çıkartacağınız vekâlet sonrasında, avukatınızın dava dosyasına ataması yapılır ve işlemler başlatılabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir