Ana sayfa » Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine

Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine

1982 yılında Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1982 Anayasası, güncel hayatımızı şekillendiriyor ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir anayasa tasarısı haberiyle karşılaştık. 1921 Anayasası referans alınarak oluşturulacak yeni anayasa aynı zamanda 1921 Anayasası’nın kabul edilişinin 100. yılına denk geliyor. Yeni anayasa hükümetin 2023 hedeflerinden birini oluşturuyor.

Beylikdüzü Avukatlar

Yeni Anayasa Paketinin İçerisinde Neler Var?

Hükümetin reform adı altında yaptığı çeşitli değişikliklerin anayasayla güvence altına alınması planlanırken yeni reformlardan da bahsediliyor. İlk adımda, hükümetin oluşturduğu eski anayasa taslaklarından yararlanma ve anayasa hukuku alanında çalışma yürüten akademisyenler ve profesörler desteğiyle bir taslak oluşturulması yer alıyor. Hazırlık aşamasında Cumhurbaşkanlığı’nda görevli hukuk profesörüyle eş güdümlü hareket edilecek. 

Henüz bir karara varılmasa da tartışmaların bazılarına basın yoluyla tanık oluyoruz. Seçim Kanunu’nu ilgilendiren seçim barajlarının düşürülmesi ya da büsbütün ortadan kaldırılması yeni anayasa içerisinde konuşulan konulardan birini oluşturuyor. 

Yeni Anayasanın Kabulü Nasıl Gerçekleşiyor?

Cumhur İttifakı kapsamındaki siyasi partiler ile birlikte oluşturulması öngörülen taslak daha sonra diğer siyasi partilere de sunulacak, onların da konuya dair fikri alınacak. Şu an için sadece cumhur ittifakı içerisindeki partilerin oylarıyla anayasanın kabulü için yeterli katılım sağlanamıyor. Yeterli katılım sağlandığı takdirde anayasa referanduma sunulacak, halkın da görüşü alınacaktır. Referanduma gidildiği takdirde de seçmenlerin yarısından fazlasının oylarının alınması gerekiyor.

Yeni Anayasa’da Neler Değişecek?

Yeni Anayasa’da ilk üç maddede değişikliğe gidilmeyecek. Geri kalan maddeler içinse dini ve milli değerler gözetilerek değişiklik yapılacağından bahsediliyor. 

İlk üç madde:

Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

M.3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

(Kaynak: İçişleri Bakanlığı https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Kanunlar/Anayasa.pdf)

Henüz taslak halinde olan yeni anayasa üzerine tartışmalar devam ediyor. Yeni anayasanın halklar nezdinde ve hukuki anlamda nasıl sonuçlar yarattığını pratiğe konulursa ilerleyen zamanlarda yazılarımızda ele alacağız. 

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlar, beylikdüzü ticaret avukatı, beylikdüzü tazminat avukatı, beylikdüzü sözleşme avukatı, beylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukat, beylikdüzü hukuk, başakşehir avukat, silivri avukat, şikayete bağlı suçlar, idari dava avukatı, beylikdüzü avukat büroları, beylikdüzü hukuk büroları, avukat beylikdüzü, avukat blog

44 thoughts on “Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine”

 1. Geri bildirim: Aihm Başvuru - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Süreci -

 2. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numaraları - Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi - 1

 3. Geri bildirim: Kaçakçılık Suçları, Nitelikli Hâller, Etkin Pişmanlık ve Kaçakçılık Suçlarında Müsadere - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 4. Geri bildirim: Kripto Para Hukuku - Kripto Para Hukuku - Beylikdüzü Avukat

 5. Geri bildirim: İnsan Hakları Eylem Planı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 6. Geri bildirim: Mali Yargı / Uyuşmazlık Yargısı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 7. Geri bildirim: İşçi Avukatı - İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 8. Geri bildirim: Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 9. Geri bildirim: İyi Hal İndirimi ( Takdiri İndirim) - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 10. Geri bildirim: Ceza Hukukunda Zamanaşımı İstanbul Ceza Avukatı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 11. Geri bildirim: İlgilinin (Mağdurun) Rızası - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 12. Geri bildirim: Cinsel Taciz Avukatları - Kadının Beyanı Esastır Ne Demektir? -

 13. Geri bildirim: Hakkın Kullanılması Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 14. Geri bildirim: Miras Hukuku Avukatı - Miras Hukuku Tenkis Davası Nedir? -

 15. Geri bildirim: Esenyurt Avukat - Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir? - Akbulut Legal -

 16. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numara- Zilyetliğin Korunması Nedir?

 17. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Listesi - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

 18. Geri bildirim: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 19. Geri bildirim: Sosyal Medya’da Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 20. Geri bildirim: 6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 21. Geri bildirim: Sokağa Çıkma Yasağı Cezası - COVİD-19 Kapsamında İhlaller -

 22. Geri bildirim: Başakşehir Avukatlık Büroları Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Hakları

 23. Geri bildirim: Beylikdüzü Arabulucu - Arabuluculuğun Yargıya Katkısı

 24. Geri bildirim: Hakaret ve İftira Suçları - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 25. Geri bildirim: Ceza İnfaz Mevzuatı ve Değişikliği  - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 26. Geri bildirim: Tapuya Aile Konutu Şerhi - Tapuda Aile Şerhi - Beylikdüzü Avukat

 27. Geri bildirim: İsticvap Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 28. Geri bildirim: Borçlar Kanunu Zamanaşımı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 29. Geri bildirim: Acele Kamulaştırma Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 30. Geri bildirim: Kat Karşılığı Sözleşme Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

 31. Geri bildirim: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması - Beylikdüzü Avukat

 32. Geri bildirim: İhbar Tazminatı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 33. Geri bildirim: Anonim Şirket Haciz - Anonim Şirketlerde Pay Haczi

 34. Geri bildirim: Şufa Hakkı - Şufa (Önalım) Hakkı - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 35. Geri bildirim: Boşanma Avukatı - Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat -

 36. Geri bildirim: İmar Barışı Avukatı - Yapı Kayıt Belgesi - Beylikdüzü Avukat

 37. Geri bildirim: İpotek Sözleşmesi - İpotek Kaydı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 38. Geri bildirim: Sözleşme Avukatı - E-Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi -

 39. Geri bildirim: Ticareti Terk Suçu ve Cezası - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 40. Geri bildirim: Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverme) - Beylikdüzü Avukat

 41. Geri bildirim: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Hürriyeti Tahdit Suçu -

 42. Geri bildirim: Türk Vatandaşı Olmak - Yabancılar ve Vatandaşlık - Beylikdüzü Avukat

 43. Geri bildirim: Özgürlüğün Kısıtlanması - Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması -

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.