Ana sayfa » Vergide Zamanaşımı
vergide zamanaşımı

Vergide Zamanaşımı

Vergide zamanaşımı, vergi usul kanunu madde 114 içeriğinde açıklanmıştır. Bu madde gerekliliğince; vergi, vergi alacağının oluştuğu takvim yılını takip eden yılın en başından başlayarak 5 yıl içerisinde tarh ve tebliğ edilmezse zamanaşımına uğrar.

Vergi usul kanunu madde 13 içeriğine göre ise “zamanaşımı süresinin bitmesi yani geçmesiyle birlikte vergi alacağı ortadan kalkar ve zamanaşımı mükellefin bu konuda bir müracaatı olmasa bile” şeklinde yer alır.

Kanun hükümlerinde yer alan, tarh zamanaşımı nedir sorusunun yanıtını 213 sayılı vergi usul kanunundan öğrenebiliriz. Kamu alacakları hakkında uygulanan zamanaşımı, tarh zamanaşımıdır. Bahsi geçen alanlar; genel bütçeyle il özel idareleri ve belediyelerden oluşan belli başlı yerel yönetim tarafından tarh dilen vergi, resim ve harçlarla bunların ferileridir.

Vergide Zamanaşımı Şartları

Vergi usul kanunu uygunluklarına göre zamanaşımı uygulamasının geçerli olması için ön şartlar şöyledir;

  • Vergiyi oluşturan vakıaların gerçek varlığının oluşması
  • Tarih etkeninin vergi usul kanunlarına göre belirlenen ön sürede yapılması
  • Yapılan tebliğin, vergi usul kanunlarına göre belirlenen ön süre içinde yapılmamış olması

Vergi usul kanununda belirlenen bir bilgide, tarh uygulamasında zamanaşımını durduran etkenlerdir. Bu etkenleri belirtecek olursak;

  • Mücbir şekilde oluşan vakıalar nedeniyle, belirlenen sürelerin işlememiş olması
  • Matrah takdiri nedeniyle takdir komisyonuna başvuru işleminin yapılmaması

Vergi Borcu Zamanaşımı Dilekçesi

Vergide zamanaşımı dilekçesi örneği yazımızın bu kısmında yer almaktadır. Dilekçe örneği kullanılmadan önce, olabilecek kanuni değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.

                                                                                                                İSTANBUL NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI: Davacıya dair olan isim, soy isim, T.C. Kimlik numarası ve ikametgâh adresi burada yer alır.

DAVALI: Davalının bilgileri burada yer alır.

DAVA KONUSU: …adına düzenlenen… Tarih ve… Dosya numaralı… TL. Ödeme emrinin iptali taleplidir.

AÇIKLAMALAR: Dava konusuna neden olan tüm unsurlar, maddeler halinde bu alanda yer alır.

DELİLLER: Dosya kayıtları, diğer her türlü hukuki ve maddi delil içerikleri.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda beyan edilen açıklamalar doğrultusunda, …adına düzenlenen ödeme emrinin iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

EKLER: Ödeme emri örneği, …tarih ve… Evrak kayıt numaralı dilekçe örneği

Dava sürecinizi avukat eşliğinde ilerletecekseniz, dava dilekçeniz ve sürecinize dair diğer işlemler avukatınız tarafından ilerletilecektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir