Ana sayfa » Tüketici Davası Nerede Açılır
Tüketici Davası Nerede Açılır

Tüketici Davası Nerede Açılır

Büyükçekmece avukat tarafından hazırlanan yazı içeriğimizde, tüketici davası nerede açılır ve tüketici davasına dair diğer bilgilere yer vereceğiz. Tüketiciye dair olan anlaşmazlıklarda, tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir.

Tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine başvuru yapılmasında, zararın meblağına göre başvuru yapılmalıdır. Bahsedilen meblağ her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenir. 2024 yılı belirlemesine göre; 104.000 TL değerinin altında bulunan anlaşmazlıklarda, İl veya İlçe tüketici hakem heyetleri görevlidir. İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içerisinde yetkiliyken, İlçe hakem heyetleri işçe sınırı dışında yetkilidir.

104.000 TL ve yukarısında yer alan anlaşmazlıklarda, tüketici hakem heyetine başvuru yapılmaksızın tüketici mahkemesinde dava açılmaktadır.

Tüketici Mahkemesi Başvurusu

Tüketici mahkemesi nerede açılır sorusunun yanıtını, kanunların belirlediği ölçütler doğrultusunda açıkladık. Peki, mahkemeye başvuru nasıl yapılmalıdır? Tüketici mahkemesine başvuru yapılmadan önce, arabuluculuk koşulu da göz önünde bulundurulmalıdır. Malın değerine bağlı olarak, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılması gerekir.

Tüketici mahkemesinde yetkili mahkeme bilgisi şöyledir; Tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemede dava açılabilir. Ayrıca hukuk muhakemeleri kanunu gerekliliğince davalının ikamet yeri mahkemesinde ya da sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde dava açma hakkı kullanılabilir.

Tüketici mahkemelerinde geçerli olan yargılama usulü, tüketici kanunu hukuk muhakemeleri madde 73/4 içeriğinde belirtilmiştir. Madde içeriğine göre tüketici mahkemelerinde, basit yargılama usulü uygulanmaktadır. Basit yargılama usulü kapsamına göre, gerek davanın açılması gerekse davaya cevap verilmesi dilekçe ile yapılmalıdır. Davaya cevap verilme dilekçesi, kanunen belirlenen süreye bağlı tutulmaktadır. Cevap süresi, dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilmesinden başlayarak iki hafta olmaktadır. Ayrıca taraflar mahkemeye, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi sunmazlar.

Tüketici Mahkemesinin Görevleri

Tüketici mahkemesi nerede açılır ve yargılama usulü hakkında bilgi verdikten sonra, bu mahkemenin görevlerinden bahsedeceğiz. Tüketici mahkemesinin görevli mahkeme sıfatıyla davaya bakması için, 6502 sayılı kanunun amacında tanımlanan ve taraflar arasında mal-hizmet satışına dair hukuki işlemin varlığından söz edilebilmelidir.

Ticari ya da mesleki amaçlar doğrultusunda hareket eden, onun adına veya hesabının doğrultusunda belirlenen gerçek veya tüzel kişilerle tüketiciler arasında kurulan sözleşmelerden oluşan davalar tüketici mahkemelerinde görülmektedir. Bunlara uygun birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Eser sözleşmeleri
  • Taşıma sözleşmeleri
  • Simsarlık sözleşmeleri
  • Bankacılık sözleşmeleri
  • Sigorta sözleşmeleri
  • Vekâlet sözleşmeleri
  • Diğer sözleşmeler

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir