Ana sayfa » Tehdit Nedeniyle Boşanma
Tehdit Nedeniyle Boşanma

Tehdit Nedeniyle Boşanma

Tehdit nedeniyle boşanma davası açılması, 6284 sayılı kanun gerekliliğince “boşanma sebepleri” arasındadır. Medeni hukuka göre, çekişmeli boşanma davası belirli bir sebebe dayanılarak açılmalıdır. Ayrıca davaya neden olan sebep, kanunen geçerlide olmalıdır. Tehdit unsuru da, Türk medeni hukuku kapsamına göre geçerli boşanma sebepleri arasında yer alır.

Tehdit eşe yönelik olabileceği gibi bunun yanı sıra; eşin ailesine, müşterek çocuğa, eşin çocuğuna vb. şekillerde de gerçekleşebilir. Tehdit unsuruna maruz kalan eş, boşanma davasıyla birlikte başka diğer hakları da vardır. Diğer hakları velayet, nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat vb. faktörlerdir. Talebin oluşması hak edişin alınmasını sağlayan tek faktör olamaz. Tehdit nedeniyle boşanma davası açan taraf, tüm iddialarını ispat etmelidir ki hem boşanma hem de diğer taleplerini alabilsin. İddiaların ispat edilememesi halinde davanın reddi gerçekleşir.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Esenyurt avukat olarak, tüm boşanma davası dilekçelerin düzenlenmesinde ve hukuki süreçlerin ilerletilmesinde yetki sahibi olduğumuzu belirtmek isteriz. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak açılır.

Çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesi oldukça büyük önem teşkil etmektedir. Hazırlanan dilekçe mahkemeye ulaşan ilk beyanlardan oluşur. Bu durumda ilk duruşma olan “ön inceleme duruşması” için önemlidir.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi düzenlenirken, tarafların bazı resmi bilgileri dilekçe içeriğinde yer alır. Bunun haricinde; boşanmaya neden olan vakıalar, deliller, şahitler, boşanmaya bağlı olarak maddi ve manevi hak talepleri de dilekçe içeriğinde yer alır. Tüm bu detaylar düşünüldüğünde gerek tehdit nedeniyle boşanma davası için gerekse onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma veya diğer tüm boşanma nedenlerine yönelik dilekçe içeriklerinde mutlaka uzman desteği alınmalıdır.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Türk medeni kanunu madde 162 içeriğine göre, onur kırıcı davranışlar özel boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Fakat kanun içeriğine göre, onur kırıcı davranışların net olarak neler olduğu belirtilmemiştir. Kişiye yönelik yapılan sözlü veya yazılı kötü davranışların, onur kırıcı davranış sayılabileceğini belirtebiliriz.

Bu sebeple boşanmanın gerçekleşebilmesi için, öncelikle davaya neden olan konunun ispat edilmesi gerekir. Ayrıca dava sürecinde veya dava açılmadan önce, yaşanılan vakıanın “af edilmemiş” olması gerekir. Af, boşanma davasının reddedilmesine sebep olan unsurlar arasındadır. Çünkü taraflar arasında yaşanılan af unsuruyla, ortak hayatın yeniden kurulmasının istenildiği düşünülür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir