Ana sayfa » Tapuda Aile Şerhi
Tapuda Aile Şerhi

Tapuda Aile Şerhi

Tapuda aile şerhi ne demektir ve hangi koşullarda bu uygulama yapılmalıdır? Evlilik birliği devam ettiği sürede, ortak olan mallardan biri de yaşam olanı olan ev olmaktadır. Ev üzerinde eşlerin ortak söz hakkı vardır. Yani bir eş, diğerinin onayı olmadan evi satamaz ya da kiralayamaz.

4721 sayılı Türk medeni kanununun 194.madde içeriğinde aile konutu şerhine yer verilmiştir. Bu madde içeriğine göre; Aile konutu olarak bilinen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konuta dair şerh talebini tapu müdürlüğünden isteme hakkına sahiptir.

Aile konutuna şer koyulması, taşınmaz üzerinde sınırlama yapılması anlamına gelmektedir. Eşler bu talebi tapu müdürlüğüne başvurarak yapabileceği gibi ilgili mahkemeye başvurarak da şerh işlemi yapılmasını talep edebilirler.

Aile Konutu Şerhi İptali

Tapuda aile şerhi hangi şekillerde iptal edilebilir? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde verecek olursak;

  • Boşanma davasında hâkim tarafından şerh iptal edilebilir. Bu durumda aile konutu şerhi kararlarının yerine yasal mal rejimi uygulaması yapılır
  • Evliliğin iptalinden sonra taşınmazın maliki olan eşin talebiyle
  • Eşlerden birinin ölümünün gerçekleşmesiyle
  • Taşınmazın sahibi olmayan eş şerh koydurduysa, aynı şekilde malik olmayan eşin talebiyle
  • Malik olan tarafın talebiyle şerh düşürülmüşse, malik olmayan eşin isteğiyle ya da kabul etme durumuyla taşınmazda olan şerh kaldırılabilir.

Aile Konutu Şerhi Dilekçesi

Tapuda aile şerhi dilekçesi düzenlemesi örneği yazımızın bu kısmında yer almaktadır. Dilekçe örneğinden faydalanırken, kanunen yapılabilecek olan tüm değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.

                                                                                                                                                                        … TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Müdürlüğünüz sicilinde eşimin adına kayıtlı bulunan… Mevki, …pafta, …parselde ve… İkamet adresinde bulunan taşınmaz gayrimenkul aile konutumuz olmaktadır. Bu dilekçe ekinde sunmuş bulunduğum ve ilgili taşınmaz gayrimenkulün aile konutumuz olarak bulunduğunu ispat eden belgeler ve evlilik cüzdanımızın fotokopisine istinaden beyan etmiş olduğum gayrimenkulün tapu kaydı üzerine Türk medeni kanunları ve ilgili başka mevzuat hükümleri gerekliliğince aile konutu şerhinin koyulmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Ekler: Taşınmaz konutun aile konutu olduğunu ispat eden muhtarlık, lihkab, kadastro müdürlüğü ya da varsa apartman yönetiminden alınan belge, evlilik cüzdanının fotokopisi, nüfus cüzdanı belgesi ve vesikalık olan fotoğraf.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir