Ana sayfa » Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

Bu yazımızda şikayete bağlı suçlar neler olduğunu açıklayacağız. Açıklamalara geçmeden önce konunun daha detaylı anlaşılabilmesi için şikayet nedir, şikayetten vazgeçmenin hukuki sonuçları nelerdir, şikayet süresi ne kadardır gibi hususları ele almakta fayda görüyoruz. 

Şikayet; bir suçtan dolayı mağdur olan veya suçtan zarar gören kişinin süresi içerisinde yetkili makamlara başvurarak soruşturma açılmasını isteme hakkıdır.

Kimler Şikayette Bulunabilir? 

Şikayet hakkı, suçtan zarar görene veya mağdura aittir. Şikayet kişiye bağlı bir haktır. Suçtan zarar gören veya mağdur dışındakilerin şikayet hakkı yoktur. Ancak mağdur olan kişinin yaşı küçükse, onun yerine kanuni temsilcisinin şikayet hakkı vardır. Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de şikayette bulunabilirler. Bir şirket suçtan zarar görmüşse şirket adına şirketi temsil ve idare etmeye yetkili kişi şikayet hakkını kullanabilir. 

Şikayet Hakkı Ne Kadar Süre İçinde Kullanılmalıdır?

Şikayet altı (6) ay içerisinde yapılmalıdır. 6 aylık süre fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Buradan anlaşıldığına göre sadece fiilin veya failin öğrenilmesi yeterli değildir. Altı aylık sürenin işlemesi için hem fiil ve hem de failin öğrenilmesi gerekir. Şikayet hakkına sahip kişi hangisini en son öğrenmişse o tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Her türlü durumda da şikayet hakkının olaydan itibaren en geç 8 yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Çünkü Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlarda en kısa dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Şikayet Nereye Yapılmalıdır?

Kanun gereği şikayet ya Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kolluk birimlerine yapılmalıdır. Şikayet; valilik, kaymakamlık ya da mahkemelere yapılırsa şikayet talebi ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Suç yurt dışında işlenmiş ve suçun takibi Türkiye’de yapılacaksa Türkiye’nin elçilik ya da konsolosluklarına da şikayette bulunulabilir.

Şikayetten Vazgeçmek Mümkün müdür?

Başta da belirttiğimiz gibi şikayet bir haktır. Dolayısıyla şikayet hakkının kullanılmasından vazgeçmek her zaman mümkündür. Eğer şikayet edilen suç mahkeme aşamasındaysa şikayetten vazgeçme için bazı durumlarda sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul etmesi gerekir. Sanık şikayetten vazgeçmeyi kabul etmezse mahkeme devam eder ve yargılama sonunda suçsuz olduğu anlaşılırsa sanık beraat eder. Yargılama sonunda sanık suçlu bulunursa şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine karar verilir. Şikayet edilen suç soruşturma aşamasındaysa şüphelinin şikayetten vazgeçmeyi kabul etmesine gerek duyulmamaktadır. Şikayetten vazgeçmeden vazgeçme mümkün değildir. Yani şikayetten vazgeçtikten sonra vazgeçmenin geri alınması istenilemez.  

Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

1. Basit yaralama (Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması gerekir. (TCK 86/2)

2. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK 88) Yaralamanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olması gerekir.

3. Taksirle yaralama (TCK 89/1,2,3,4) Bilinçli taksir halinde şikayet aranmaz.

4. Cinsel saldırı (TCK 102/1,2. İkinci cümle -eşe karşı işlenmesi)

5. Sarkıntılık düzeyinde kalmış çocukların cinsel istismarı (TCK 103/1)

6. Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1)

7. Cinsel taciz (TCK 105/1)

8. Tehdit (TCK 106/1 ikinci cümle-malvarlığına veya sair bir kötülük edileceğinden bahis olan tehdit.)

9. Konut dokunulmazlığını ihlal (TCK 116/1, 2,4)

10. İş ve çalışma hürriyetini ihlal (TCK 117/1)

11. Kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK 123/1)

12. Hakaret (TCK 125/1,2,3) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu hariç.

13. Kişinin hatırasına hakaret (TCK 130/1,2) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hariç.

14. Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK 132/1,2,3)

15. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK 133/1,2,3)

16. Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1,2)

17. Hırsızlık (TCK 141) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin aleyhine işlenmesi halinde.

18. Nitelikli hırsızlık (TCK 142/1,2,3) Sadece TCK’nın 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin aleyhine işlenmesi halinde.

19. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller (TCK 144/1)

20. Kullanma hırsızlığı (TCK 146/1)

21. Mala zarar verme (TCK 151/1,2)

22. Mala zarar vermenin nitelikli halleri (TCK 152/1,2) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

23. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (TCK 153/1) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

24. Hakkı olmayan yere tecavüz (TCK 154/1,2,3) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

25. Güveni kötüye kullanma (TCK 155/1,2)

26. Bedelsiz senedi kullanma (TCK 156/1)

27. Dolandırıcılık (TCK 157/1) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

28. Nitelikli dolandırıcılık (TCK 158/1,2) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

29. Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren haller (TCK 159/1)

30. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCK 160/1)

31. Hileli iflas (TCK 161/1) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

32. Taksirli iflas (TCK 162/1) Kanun’un 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

33. Karşılıksız yararlanma (TCK 163/1,2) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

34. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (TCK 164/1) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

35. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (TCK 165/1) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

36. Bilgi vermeme (TCK 166/1) Sadece TCK’nın 167/2 maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde.

37. Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK 209/1)

38. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK 233/1)

39. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK 234/3)

40. Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK 239/1,2,3)

41. Yabancı devlet başkanına karşı soruşturması ve kovuşturması şikayete tabi olan suçlar (TCK 340/2)

42. Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK 341/2)

43. Yabancı devlet temsilcilerine karşı hakaret (TCK 342/2) Milletlerarası hukuk gereği mütekabiliyet (karşılıklılık) koşulu aranmaktadır.

Bütün bu maddeler şikayete bağlı suçlar olarak gösterilebilir. Konu ile ilgili bütün sorularınız için Beylikdüzü Avukat Salih Akbulut‘tan randevu talep edebilirsiniz.

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlar, beylikdüzü ticaret avukatı, beylikdüzü tazminat avukatı, beylikdüzü sözleşme avukatı, beylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Beylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukat, beylikdüzü hukuk, başakşehir avukat, silivri avukat, şikayete bağlı suçlar, idari dava avukatı, beylikdüzü avukat büroları, beylikdüzü hukuk büroları, avukat beylikdüzü, avukat blog

24 thoughts on “Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?”

 1. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukatlık BürosuAnayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi -2 -

 2. Geri bildirim: Büyükçekmece Avukat - Kaçakçılık Suçları - Beylikdüzü Avukat Akbulut

 3. Geri bildirim: Kripto Para Hukuku - Kripto Para Hukuku - Beylikdüzü Avukat

 4. Geri bildirim: İnsan Hakları Eylem Planı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 5. Geri bildirim: İdare Hukuku Avukatı İstanbul - Mali Yargı / Uyuşmazlık Yargısı -

 6. Geri bildirim: İşçi Avukatı - İşten Çıkış Kodları - Beylikdüzü Avukat Akbulut Legal

 7. Geri bildirim: Ceza Hukuku Avukatı - Ceza Hukukunda Davanın Reddi -

 8. Geri bildirim: İyi Hal İndirimi ( Takdiri İndirim) - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 9. Geri bildirim: İstanbul Ceza Avukatları - Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı -

 10. Geri bildirim: Ceza Hukukunda Zamanaşımı İstanbul Ceza Avukatı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 11. Geri bildirim: İlgilinin (Mağdurun) Rızası - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 12. Geri bildirim: Cinsel Taciz Avukatları - Kadının Beyanı Esastır Ne Demektir? -

 13. Geri bildirim: Hakkın Kullanılması Nedir? - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 14. Geri bildirim: Beylikdüzü Avukat Numara- Zilyetliğin Korunması Nedir?

 15. Geri bildirim: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 16. Geri bildirim: Sosyal Medya’da Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 17. Geri bildirim: 6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 18. Geri bildirim: Başakşehir Avukatlık Büroları Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Hakları

 19. Geri bildirim: Beylikdüzü Arabulucu - Arabuluculuğun Yargıya Katkısı

 20. Geri bildirim: Sokağa Çıkma Yasağı Cezası - COVİD-19 Kapsamında İhlaller -

 21. Geri bildirim: Hakaret Suçu - Hakaret ve İftira Suçları - Beylikdüzü Avukat

 22. Geri bildirim: Tapuya Aile Konutu Şerhi - Tapuda Aile Şerhi - Beylikdüzü Avukat

 23. Geri bildirim: Borçlar Kanunu Zamanaşımı - Beylikdüzü Avukat Bürosu Akbulut Legal

 24. Geri bildirim: Kat Karşılığı Sözleşme Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.