Ana sayfa » Mirasta Mal Paylaşımı
Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı, iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki, anlaşmalı miras paylaşımı olurken diğeri de yargısal miras paylaşımıdır. Avcılar avukat miras paylaşımı, miras davası hakkında tam yetki ve bilgiye sahiptir.

Mirasçılar, mirasın nasıl paylaşılacağına dair anlaşma sağlayabiliyorsa miras elden ya da paylaşma sözleşmesi ile paylaşılabilir. Bu türde olan miras paylaşımı, anlaşmalı miras paylaşımı kapsamında yer alır. Yargısal miras paylaşımının içeriğinde ise, mirasçılar mirası nasıl paylaşacakları konusunda anlaşma sağlayamaz ve bu paylaşım mahkeme tarafından yapılır.

Miras bırakanın, ölümünden sonra miras paylaşımı yapılabilir. Mirastan pay alacak olan kişiler yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar, miras bırakanla yakın kan bağı olan ve kanunen mirasta yer alan kişilerdir. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakan tarafından mirasa dâhil edilen kişi veya kişilerdir.

Miras Paylaşımı Nedir

Mirasta mal paylaşımı yapılırken, miras paylaşımı ve mirasa dair bilgi sahibi olunması gerekir. Çünkü bu evrede haklarını ve alması gereken payı bilmeyen mirasçı hak kaybı yaşar. Miras paylaşımı ve mirastan pay alma oranları, zümre sistemine bağlı olarak yapılmaktadır. Zümre sisteminde yer alan kişileri belirtmek gerekirse;

1.Zümre mirasçılar: Altsoyda olan kişilerdir yani miras bırakanın çocukları, torunları ve torunlarının çocukları.

2.Zümre mirasçılar: Miras bırakanın annesi, babası ve bunların alt soyundaki kardeş, yeğen, torunlar.

3.Zümre mirasçılar: Miras bırakanın büyükanne, büyükbaba, bunların alt soyundan olan amca, dayı, hala, teyze ve bunların altsoyudur.

Sağ kalan eş, zümre sisteminde yazılı olmasa da her zümrede miras hakkına sahip olan kişidir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; birinci zümre mirasçıları hayattaysa, ikinci zümre mirasçıları mirastan pay alamazlar.

Babadan Kalan Miras Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı konularından biri de, babadan kalan mirasın paylaşılmasıdır. Miras bırakan sıfatındaki kişi babaysa, miras hangi ölçütlerde ve kimler arasında paylaşılır? Babanın ölümünden sonra, miras payı sağ kalan eş ve çocuklar arasında olmaktadır.

Sağ kalan eş ¼ oranında miras payı alır ve kalan mirasta yani ¾ oranı da çocuklar arasında paylaştırılır. Fakat miras bırakanın sağ kalan eşi yoksa veya bu eş resmi nikâhlı değilse, mirasın tamamı çocuklar arasında paylaştırılır. Mirasçı sıfatındaki çocuklardan ölen varsa, onun çocukları miras payına dâhil olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir