Ana sayfa » Mali Yargı Ve Uyuşmazlık Yargısı
Mali Yargı Ve Uyuşmazlık Yargısı

Mali Yargı Ve Uyuşmazlık Yargısı

Mali yargı ve uyuşmazlık yargısı, Türkiye’de yer alan yargı kollarından olmaktadır. Mali yargı yani mali denetim; Gelir-gider kanunları, personel-kadro kanunları, bütçe kanunları, teşkilat kanunları ve mali usul kanunlarını bünyesinde birleştiren kapsam olmaktadır. Ayrıca diğer yargı alanlarının yetki kapsamında yer almayan konular mali yargıda yer almaktadır.

Uyuşmazlık yargısının görevi; uyuşmazlıkların hangi yargı alanında bakılacağına ve hangi mahkemelerde yargılama yapılacağını belirtmektir. Anayasanın 158. Maddesinin içeriğinde uyuşmazlık mahkemesi, yüksek mahkeme olarak belirtilmiştir. İş bu mahkemeler, idari ve adli yargı yetkileri arasındaki hüküm ve görev anlaşmazlıklarını çözmede yetkilidir. Uyuşmazlık mahkemelerinin kuruluşu, üye olanlarının yetenekleri, seçimleri ve işleyişleri 2247 sayılı kanun kapsamında açıklanmıştır.

Beylikdüzü İş Davası Avukatı

Mali yargı ve uyuşmazlık yargısı kapsamlarını açıkladıktan sonra, iş hukuku alanında bilgilendirmeler yapacağız. İş hukuku davaları arasında yer alan bir dava konusu da, işe iade davası olmaktadır. İşe iade davası işçi tarafından işverene yönelik olarak açılan davadır. İşçi, haksız şekilde iş akdinin sonlandırıldığını düşünüyorsa ve yeniden işe geri dönmek istiyorsa hukuki haklarını kullanabilir.

İşe iade davasının açılabilmesi için en temel koşul, dava süreci başlatılmadan önce arabuluculuk sistemine başvuru yapılmasıdır. Yani dava hakkı kullanılmadan önce bu sisteme başvuru yapılması zorunludur. Arabuluculuk sistemine başvuru yapılmadan dava açılırsa, açılan dava mahkeme tarafından reddedilir.

İşçi, iş akdinin sonlandırılmasından itibaren başlayarak 1 ay içerisinde arabulucuya başvuru yapmalıdır. Buradaki bir aylık süre hak düşürücü süredir. Arabuluculuk görüşmelerinde işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlanamazsa, işçi mahkemeye başvuru yapabilir.

İşe İade Davası

Mali yargı ve uyuşmazlık yargısı bilgisini verdikten sonra, işe iade davasının şartlarından bahsedeceğiz. İş hukuku kanun maddelerine göre, işe iade davasının şartları şu şekildedir;

  • Önce arabulucuya başvuru yapılmalıdır
  • Arabulucuda işçi ve işveren arasında anlaşma sağlanmazsa, iki hafta içerisinde dava açma hakkı kullanılmalıdır
  • İşyerinde en az 30 işçinin çalışması gerekir
  • İşçinin, işyerinde en az 6 aylık kıdemi olmalıdır
  • İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesi şeklinde olmalıdır
  • Dava açma hakkını kullanmak isteyen işçi, işveren vekili sıfatında olmamalıdır
  • İşverenin iş akdini sonlandırılmasındaki nedeni haksız olmalıdır. Yani işçiye yönelik haksız fesih uygulaması yapılmış olmalıdır

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir