Ana sayfa » İş Kazası Sonucu Açılan Tazminat Davaları
İş Kazası Sonucu Açılan Tazminat Davaları

İş Kazası Sonucu Açılan Tazminat Davaları

İş kazası sonucu açılan tazminat davaları nelerdir? İş kazalarının sonucunda işçi veya hayatta olmayan işçinin yakını tarafından 3 şekilde tazminat talep edilebilir. Tazminat şekilleri; maddi tazminat, manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatıdır.

Belirtmiş olduğumuz tazminat haklarının talep edilebilmesi için, öncelikle iş kazasının varlığından bahsedilebilmelidir. İş kazasının varlığının oluşmasından sonra, kaza sonucunda meydana gelen zarara bağlı olarak tazminat hakkı talep edilebilir.

Maddi ve manevi tazminat talep hakkı işçiye ait olurken, destekten yoksun kalma tazminatının talep edilmesi hakkı 3.kişilere tanınmıştır. İşçinin ölümü halinde, işçinin maddi desteğinden yoksun kalan kişi bu tazminat hakkını kullanabilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası sonucu açılan tazminat davaları hakkında merak edilen bir konuda, tazminat miktarı olmaktadır. İş kazalarına bağlı olarak açılan tazminat davaları hakkında bilinmesi gereken bir kural vardır. Bu kural; tazminat davası açılmadan önce, iş kazası tespit davasının açılması gerektiğidir.

İş kazalarından kaynaklı tazminat talebi hesaplanırken, birden fazla faktör dikkate alınır. Hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken bazı unsurlar şu şekildedir;

 • İş kazasının niteliği
 • İşçinin almış olduğu zarar
 • İşverenin kusur oranı
 • İşçinin tedavi masrafları
 • Kaza sebebiyle işçinin iş hayatından uzak kalma süresi
 • İşçinin sakatlık durumu oluştuysa bu sebepten dolayı oluşan zararı
 • İşçinin net ve brüt maaşı
 • İşçinin diğer ek alacakları

İş Kazası

İş kazası sonucu açılan tazminat davaları, avukatlı ya da avukatsız şekilde ilerletilebilir. Tabii sürece dair yapılması gereken resmi işlemler ve sürecin uzunluğu da göz önünde bulundurulduğu zaman, avukat desteği almanın hak kay yaşamaya engel olduğu açık şekilde görülmektedir.

İş kazasının tanımı, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 3/1-g maddesinin içeriğinde açıklanmıştır. Madde içeriğine göre; İşyerinde ya da işin yürütümü sebebiyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaya iş kazası denilir.

İş kazası sadece işyerinde bulunulan sürede yaşanılan kazalardan ibaret değildir. Bunun haricinde;

 • İşveren tarafından yürütülen herhangi işin yapıldığı sürede
 • İş için veya işveren tarafından, iş alanı dışını yollandığı sürede
 • Emziren annenin, süt vermeye gitme veya gelme süresinde
 • İşe gidip gelinen sürede

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir