Ana sayfa » İdari Yargı Mahkemeleri
İdari Yargı Mahkemeleri

İdari Yargı Mahkemeleri

İdari yargı mahkemeleri, idari yargılama usulü kanunu madde 1’e göre; idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla yükümlü olan mahkemelerdir. İdare yani idari mahkemelerin kuruluş ve görevleri 2576 sayılı kanunda düzenlenmiştir. İş bu mahkemelerin yargı alanının belirlenmesi ya da değiştirilmesine, 2576 sayılı kanunun 2.maddesi gerekliliğince, HSK tarafından karar verilebilir.

İdari davalara bakmakla görevli olan mahkemeler kendi içerisinde 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bu mahkemeler şöyledir;

 • Danıştay (Temyiz mahkemesi ve belli başlı idari davalar için ilk derece mahkemesidir)
 • Vergi mahkemesi (Birinci derece mahkemesi)
 • Bölge idare mahkemesi (İstinaf mahkemesi)
 • İdare mahkemesi (Birinci derece mahkemesi)

İdare Mahkemesinde Yargılama Usulü

İdari yargı mahkemeleri yargılama usulü, yazılı yargılama şeklinde olmaktadır. Fakat bazı davalarda ivedi yargılama usulü geçerlidir. İstisnai olarak ivedi yargılama usulü geçerli olan davalar şu şekildedir;

 • Acele kamulaştırma için açılan idari davalar
 • Turizmi teşvik kanunu kapsamında yapılan tahsis, kiralama ya da satış davaları
 • İhaleden yasaklama kararlarının haricinde ihale işlemleri için açılan idari davalar
 • Özelleştirme yüksek kurulu kararlarına istinaden açılan idari davalar
 • Çevre kanunu gerekliliğince, idari yaptırım kararları haricinde çevresel etki sonucunda alınan kararlara karşı açılan idari davalar
 • Afet riski altında bulunan yerlerin değiştirilmesi ve dönüştürülmesi hakkında kanun çerçevesinde alınan Bakanlar Kurulu kararına istinaden açılan idari davalar

İdari Yargı Mahkemeleri İvedi Yargılama

İdare yargı mahkemeleri ivedi yargılama usulünün belli başlı özellikleri şu şekilde olmaktadır;

 • Dava açma süresi otuz günle sınırlı olmaktadır
 • İdari işlemler nedeniyle üst mahkemeye başvuru yapılması istenildiğinde, dava açma süresine ek olarak süre eklemesi yapılmaz
 • İdari mahkeme, yedi gün içinde incelemelerini yapar ve davalıya tüm tebliğleri yollar
 • Savunma süresi, dava dilekçesinin ulaşmasından itibaren 15 gündür. Bu süre sadece bir defalık olmak üzere 15 gün uzatılabilir.
 • Yürütmenin durdurulması kararına ilişkin itiraz edilemez
 • Dava dosyasına 1 ay içinde karar verilir
 • Verilen karara yönelik olarak, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz yoluna başvuru yapılabilir. Temyiz dilekçesine cevap verme hakkında olan süre 15 gün olmaktadır. Temyiz istemleri ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır
 • Danıştay yapmış olduğu inceleme sonrasında, maddi olaylar hakkındaki bilgiyi yeterli bulursa ya da temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi olanağı varsa işin esası hakkında verir

1 thought on “İdari Yargı Mahkemeleri”

 1. Geri bildirim: Beylikdüzü Hukuk Büroları - Adlî Yargı / 2 - Beylikdüzü Avukat Bürosu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir