Ana sayfa » İçtihat Kararları: Kasten Öldürme Suçu

İçtihat Kararları: Kasten Öldürme Suçu

Dava: Şikayetçi sanıklar … (… oğlu …’den olma), …, …, … ve … ile sanık … (… oğlu …’den olma) hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar … (… oğlu …’den olma), … (… oğlu İslim’den olma), … (… oğlu …’den olma) ve şikayetçi sanık … hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar … … ve mağdur sanık … (… oğlu İslim’den olma) hakkında kasten öldürme, sanık … hakkında ise kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından … 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2021/519 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 31/10/2022 tarihli ve E-35601974-104[104-0430-2022]-758/77969 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 02/11/2022 günlü ve ND-2022/137499 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: … Valiliğinin 14/10/2022 tarihli ve E-29614752-659-56149 sayılı yazısında; tarafların kalabalık aileler olması münasebetiyle yapılacak olan duruşmalara yoğun bir katılımın olacağı, bu sebeple taraflar arasında duruşma öncesi, tutuklu şüphelilerin adliyeye geliş-gidişlerinde, duruşma zamanı veya sonrasında önceden alınacak tedbirlere rağmen istenmeyen, üzücü olayların meydana gelebileceği, alınacak tedbirlerin belirtilen sebeplerle yetersiz kalabileceği, yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu ceza davasının … Adliyesinde görülmesinin kamu güvenliği açısından sakınca oluşturabileceği değerlendirildiğinden, bahse konu ceza davasının naklinin uygun olduğu yönünde görüş belirtildiği,

… Cumhuriyet Başsavcılığının 14/10/2022 tarihli ve B.M. 2022/10150 sayılı yazısında; davanın tarafları olan aileler arasındaki husumetin derinleştiği ve aile üyelerinin sürekli duruşmada karşı karşıya gelmelerinin sakıncalı olduğu, duruşmaya ailelere mensup şahısların toplu şekilde araçlarla gelerek duruşmayı takip ettikleri, bu şekilde yargılamanın sağlıklı bir şekilde yapılmasının, gerek mahkeme heyeti gerekse de tarafların can güvenliğinin tam olarak sağlanmasının mümkün görünmediği, duruşma öncesinde ve sonrasında üzücü olayların meydana gelebileceği, bu itibarla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliğinin sağlanması yönünden davanın naklinin uygun olacağı yönünde görüş bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;

Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarihli ve 19 numaralı genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,

Sonuç: Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında, devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme mesuliyetinin bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği ve davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca … 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/519 Esasında kayıtlı kamu davasının … Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 07/11/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir