Ana sayfa » Hizmet Tespit Davası
Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası ve bu kapsama dair bilgiler, 5510 sayılı kanunun 86.maddesinde yer almaktadır. Bu maddenin 9.fıkrası şu şekildedir; Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen. Ayrıca çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilam ile ispatlayabilirse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılar dikkate alınır.

Hizmet tesit davasının konusu, işçinin sigorta hakkının iade edilmesidir. İşyerinde fiili şekilde çalışmasına rağmen sigorta kaydı başlatılmayan ya da sigortası gereklilik kapsamına uygun olmayan işçi, sigorta primlerinin yatırılması ve yanlış işlemin düzeltilmesi için bu davayı açma hakkına sahiptir.

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı

İş bu dava içeriğinde, zamanaşımı süresi değil hak düşürücü süre vardır. Zamanaşımı, yargılamanın her aşamasında göz önünde bulundurulabileceği gibi, hâkim tarafından da dikkate alınır. Hizmet tespiti davasının hak düşürücü süresi, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 86.maddesi 9.fıkrasında belirtilmiştir. Bu doğrultuda davadaki hak düşürücü süre 5 yıl olarak belirtilmiştir.

Davadaki görevli mahkeme, iş mahkemesidir. Fakat iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise;

  • Davalı gerçek ya da tüzel kişinin yerleşim yeri
  • İşin ya da işlemin yapıldığı yerdeki mahkeme
  • Davalı sıfatında birden fazla kişi varsa, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi

Hizmet Tespit Davasının Şartları

Hizmet tespit davası açılabilmesi için kanunen geçerli olan şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Kanunen belirlenen dava açma uygunlukları şu şekildedir;

  • İşçinin, işe dair olan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir
  • İşçi ve işveren arasında düzenlenmiş olan hizmet sözleşmesinin varlığından söz edilebilmelidir. Yani taraflar arasında sözleşme olmalıdır
  • İşçinin sigortası şekilde çalıştırıldığı ya da sigorta primlerinin eksik şekilde yatırıldığı, sosyal güvenlik kurumu tarafından daha öncesinden belirlenmemiş olması gerekir. Yani SGK yatırılmayan ya da eksik yatırılan sigorta bilgisine ulaşmadan, dava başvurusu yapılmalıdır

Davanın bitme süresi ortalama 1,5 – 2 yılı bulabilir. Fakat süreç avukatsız şekilde ilerletilirse ya da istinaf yoluna başvuru yapılırsa, belirtilen sürelerde uzama meydana gelir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir