Ana sayfa » Haksız Rekabet
Haksız Rekabet

Haksız Rekabet

Haksız rekabet kapsamı 6102 sayılı Türk ticaret kanunu 54 ile 63.maddeleri arasında yer almaktadır. Haksız rekabetin oluşması için, haksız ve hukuka aykırı bir fiil ile iktisadi rekabetin kötüye kullanımı yoluyla bir zarar ya da zarar tehlikesinin oluşmuş olması gerekmektedir.

Haksız rekabeti oluşturan fiiller, aldatıcı ya da objektif iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarla normal süregelen rekabet düzeninin bozulmasına neden olan fiillerdir. Büyükçekmece avukat olarak açıklamak isteriz ki; haksız rekabete yol açan unsurun faili ve mağduru arasında rekabet ilişkisi zorunlu olmamaktadır. Rekabet işleyişinde eşitliği bozan her türlü fiil hukuka aykırı olarak değerlendirilir. Ayrıca haksız rekabeti oluşturan fiilin, ekonomik değer taşıması da gerekmektedir.

TTK Haksız Rekabet

Haksız rekabetin halleri, TTK madde 55 içeriğinde 6 temel başlığa ayrılarak belirtilmiştir. 6 temel başlığı belirtecek olursak;

  • Dürüstlük kuralına aykırı reklam ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar
  • Sözleşmeyi ihale ve sona erdirmeye yöneltmek
  • Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
  • Üretim ve iş sırlarını hukuka ayrı olacak şekilde ifşa etmek
  • İş şartlarına uyumsuz davranmak
  • Dürüstlük kuralına aykırı şekilde işlem şartı kullanmak

Haksız rekabetle karşılaşan tarafın kanuni hakları olmaktadır. Bunların en başında dava açma hakkı vardır. Haksız rekabete uğrayan taraf; tespit davası, haksız rekabetin men’i davası, haksız rekabetin def’i davası, tazminat davası açmaya hak kazanır.

Haksız Rekabet Davaları

Fiilin haksız olup olmadığının belirlenmesi için, tespit davası açılabilir. Diğer haksız rekabette açılan davalara destek olması için öncelikle bu dava açılır. Haksız rekabetteki fiilin var olup devam etmesi durumunda, fiilin ortadan kaldırılması veya gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan haksız ihlalin önlenmesi için, haksız rekabetin men’i davası açılabilir. Haksız rekabetin ortaya çıkmasına sebep olan fiilden önceki durumun temin edilmesi için, haksız rekabetin def’i davası açılmalıdır.

Tazminat davası ise, maddi tazminat ve manevi tazminat davası olarak iki şekilde açılabilir. Haksız rekabetin mahiyeti olanağıyla haksız fiilin özel bir şekli olduğu için tazminat talebi, Türk borçlar kanunu kurallarına uygun olmalıdır.

Haksız rekabete dayalı açılan davalarda zamanaşımı süresi vardır. Kanun kapsamına göre zamanaşımı süresi; dava açma hakkı olan tarafın hakların oluşumunu öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her bunların oluşumundan itibaren 3 yıl olmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir