Ana sayfa » Hakaret ve İftira Suçları
Hakaret Ve İftira Suçları

Hakaret ve İftira Suçları

Hakaret ve iftira suçları, farklı kanun maddeleri içeriğinde yer almaktadır. Bu iki suçun hem kapsamı hem de buna bağlı olarak cezasında farklılıklar görülmektedir. Yazı içeriğimizde iki suç kapsamını farklı alanlarda inceleyeceğiz.

Hakaret suçu, Türk ceza kanunu madde 125-131 içeriklerinde, şerefe karşı suçlar başlığı altında ele alınmıştır. Hakaret suçu; kişinin şeref-saygınlığının zedelenmesi ve genel soyut nitelikteki sözlü davranışlar yani sövme şeklinde iki farklı alanda incelenebilir.

İftira suçu, Türk ceza kanunu madde 267 içeriğinde yer almaktadır. TCK Madde 267 içeriğine göre; hakkında savcılık soruşturması başlatılması ya da idari bir yaptırım uygulaması amaçlanarak kişiye hukuka aykırı şekilde isnat edilmesi olgusudur. Yani failin masum olması durumunda üzerine suç atılması halidir.

İftira Suçu

Hakaret ve iftira suçları yazımızın bu alanında iftira suçuna yer vereceğiz. İftira suçları, hareketli ve şekli suçlar kapsamındadır. Bu suç, tehlike suçu niteliğinde olduğundan dolayı suçun şartları arasında, suça bağlı olarak zararın meydana gelmesi zorunluluğu yoktur.

İftira suçu, şikâyete bağlı suçlar kapsamında yer almaz. Savcılık re’sen suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren soruşturma aşamasını başlatmakla yükümlüdür. Müşteki, konu hakkındaki şikâyet hakkını her daim kullanabilir. Fakat Savcılık, suçun işlenmesinden başlayarak 8 yıl içerisinde soruşturma başlatmalıdır.

İftira suçu, uzlaşma kapsamında yer almaz. Yani tarafların karşılıklı anlaşma sağlaması, dava sürecinde herhangi bir etki yapmaz. İftiraya dayalı açılan davalarda, asliye ceza mahkemesine başvuru yapılması gerekir.

Hakaret Suçu

Hakaret ve iftira suçları yazımıza, hakaret suçu hakkında bilgi vererek devam edeceğiz. Hakaret suçu, kişilik haklarına saldırı şeklinde nitelendirilen bir suç olmaktadır. Bu sebeple de sadece gerçek kişilere yönelik olarak bu suç işlenebilir. Tüzel kişi niteliğinde olan vakıf, dernek, şirket vb. kurumlara yönelik hakaret suçundan bahsedemeyiz.

Hakaret suçu, şikâyete bağlı suçlar kapsamında yer almaktadır. Suça bağlı olarak verilen şikâyet etme hakkı 6 aylık süre içinde kullanılmalıdır. Şikâyet hakkı bu sürede kullanılmazsa, daha sonra şikâyette bulunulamaz.

Hakaret suçunun kamu görevlisine yönelik olarak işlenmesi, TCK madde 125/3 içeriğinde yer almaktadır. Hakaret suçunun kamu görevlisine yönelik olarak işlenmesinde Cumhuriyet Savcılığı re’sen soruşturma başlatmakla yükümlüdür. Hakaret suçunu yönelik olan tüm davalar, asliye ceza mahkemeleri tarafından ilerletilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir