Ana sayfa » Doktor Uygulaması Hatası
Doktor Uygulaması Hatası

Doktor Uygulaması Hatası

Doktor uygulaması hatası kelimesinin bir diğer terimi de malpraktis olmaktadır. Malpraktis teriminin açıklaması “sağlık sektöründeki eksiklikler veya yapılan yanlış uygulama sonrasında hastanın zarar görmesi” olarak açıklanmaktadır.

Tıbbi müdahale yapmaya yetkisi olan doktor, hastanın tüm tetkiklerini özenli şekilde yapmakla ve tedavi uygulamasını doğru koşullarda gerçekleştirmekle yükümlüdür. Doktorun bilgi veya deneyim eksikliği neticesinde hastanın vücudunda, kalıcı ya da geçici hasar meydana gelirse hastanın kanuni hakları oluşur.

Doktor hatasından kaynaklı olarak hasta ölümlerine de rastlanmaktadır. Yapılan yanlış veya eksik müdahale sonrasında; hasta ölümü gerçekleşirse, hastanın vücudunda kalıcı hasar meydana gelirse, hastanın vücudunda geçici hasar oluşursa kanuni yollara başvurularak dava açılabilir.

Doktor Hatası Tazminat Davası

Doktor uygulaması hatası sonrasında, hastanın veya bazı durumlarda hasta yakınının tazminat davası açma hakkı oluşur. Tazminat hakkının oluşması için bazı şartlar şu şekildedir;

  • Tıbbi müdahale sonrasında hastada zarar meydana gelmelidir.
  • Doktorun hukuka aykırı şekilde tıbbi müdahalede bulunması gerekir. Bu eylem sözleşmenin ihlali tarzında olabileceği gibi haksız fiil veya vekâletsiz işlem yapma şeklinde de olabilir.
  • Hastada oluşan zararın, doktor hatasından kaynaklı olması gerekir.
  • Meydana gelen kusurla birlikte hastada oluşan zarar arasında illiyet bağı olarak bilinen neden ve sonuç ilişkisi olmalıdır. Yani hastada oluşan zarar doktorun kusurlu olan fiili nedeniyle olması gerekir.

Doktor Uygulaması Hatası Tazminat

Doktor hatasından kaynaklı olarak meydana gelen zararda, maddi tazminat ve manevi tazminat hakkı oluşur. Bu iki tazminatın da talep edilme nedenleri farklılık taşımaktadır.

Doktor hatasından kaynaklı maddi tazminat: Maddi tazminat taleplerinde, zararın ispat edilme yükümlülüğü davacı tarafa aittir. Eğer zararın gerçek miktarını ölçmek mümkün değilse, bu durumda hâkim takdir yetkisini kullanabilir. Hastanın fiziki olarak zarar görmesinde; tedavi masrafları ve çalışma gücünden yoksun kalma süresi göz önünde bulundurulur. Eğer zarar neticesinde hasta hayatını kaybetmişse, hastadan maddi destek alan yakını tazminat talep etme hakkını kullanabilir.

Doktor hatasından kaynaklı manevi tazminat: Hastanın sağlığını kötü şekilde etkileyecek olan durumun gerçekleşmesi sonucunda, manevi tazminat talep etme hakkı meydana gelir. Hastanın ölümünün gerçekleşmesi durumunda da, hastanın yakınları yaşamış oldukları elem ve keder nedeniyle manevi tazminat talep etme haklarını kullanabilirler.

Her iki tazminat hakkının kullanılmasında da; zaman aşımı süresi, dava açılacak mahkeme ve dava açma şartları doğru şekilde bilinmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir