Ana sayfa » Ceza İnfaz Mevzuatı ve Değişikliği
Ceza İnfaz Mevzuatı Ve Değişikliği

Ceza İnfaz Mevzuatı ve Değişikliği

Ceza infaz mevzuatı ve değişikliği, 7242 sayılı Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile gerçekleşmiştir. Yapılan yeni düzenlemeyle değişikliğe uğrayan kanun maddeleri şu şekildedir;

  • 6352 sayılı yargı hizmetlerinin aktifleştirilmesi amaç edinilerek bazı kanun içeriklerinde değişiklik yapılması ve basın yoluyla işlenen suçlara dair davalarda ve cezaların ertelenmesi kanunu
  • 4675 sayılı infaz hâkimliği kanununun değişikliği
  • 4301 sayılı ceza infaz kurumlarıyla tutuklu evleri iş yurtları kurumuna dair bazı mali hükümlerin yeniden düzenlenmesi
  • 5237 sayılı Türk ceza kanunu
  • 3713 sayılı terörle mücadele kanunu değişikliği
  • 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz kanunu değişikliği
  • 2802 sayılı hâkimler, savcılar kanunu değişikliği
  • 5395 sayılı çocukları koruma kanunu
  • 5607 sayılı kaçakçılığa dair kanun
  • 5402 sayılı denetimli serbestlik kanunu

5275 Sayılı Kanun

Ceza infaz mevzuatı ve değişikliği içerisinde, 5275 sayılı kanuna dair yeni düzenlemede meydana gelmiştir. 5275 sayılı kanunun bazı madde içerikleri şöyledir;

Madde 1 kanunun amacı: Bu kanunun en temel amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına dair esas ve usulleri belirlemektir.

Madde 2 infazda temel ilke: Güvenlik ve ceza tedbirlerinin infazına dair olan kurallar hükümlülerin din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, doğum vb. tabirler yönünden ayrım yapılmadan ve kimseye ayrıcalık tanınmadan uygulanır.

Madde 3 infazda temel amaç: Güvenlik ve ceza tedbirlerinin infazıyla ulaşılmak istenen en temel amaç, genel ve özel önlemeyi sağlamak. Bu sayede hükümlünün tekrardan suç işlemesini engelleyecek etkenleri güçlendirmek ve toplumu suça karşı korumak.

5275 Sayılı Kanun Mevzuat

Ceza infaz mevzuatı ve değişikliği, 5275 sayılı kanun içeriğine devam edecek olursak;

Madde 4 infazın koşulu: Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmediği sürece uygulama yapılamaz

Madde 5 infazın dayanakları ve kim tarafından izleneceği: Mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesine karar verdiği cezaya dair olan hükmü Cumhuriyet başsavcılığına göndermekle yükümlüdür. Bu hükme göre cezanın infaz kısmı Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir.

Madde 6 hapis cezalarının infazında yer alan ilkeler: Hükümlü olan kişiler ceza infaz kurumlarında güvenli şekilde ve kaçışlarını önleyecek tedbirler alınarak güvenlik ve disiplin içinde tutulur. Cezanın infazı süresinde hükümlünün iyileştirilmesi konusunda gerekli olan araç ve imkânlar kullanılır. Cezanın infaz süresinde adalet gereksinimlerine uygun şekilde davranış sergilenir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir