Ana sayfa » Makaleler » Sayfa 2

Makaleler

imar_barisi_avukati

Yapı Kayıt Belgesi

Yapı kayıt belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16.maddesi aracılığıyla imar barışından faydalanan yapılara getirilmiştir. İmar Barışı Avukatı İmar Barışı İmar barışı, iskânsız yapıların belirli tutardaki harç karşılığında kayıtlara geçirilmesi amaçlanarak iskân sahibi olmaları için dönüşüm projelerine sağlanan finansal düzenlemedir. İmar Barışı Avukatı Yapı kayıt belgesi tamamen başvuru ya da beyan üzerine gerçekleştirilir. Başvurular e-devlet üzerinden yapılır. …

Yapı Kayıt Belgesi Devamı »

Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat

Boşanma davalarında, dava açılırken tazminat ve nafaka talebinde bulunulmamış olunsa dahi boşanma hükmü kesinleşinceye kadar tazminat ve nafaka talebinde bulunulabilir. İstemler yazılı ve sözlü olarak iki şekilde yapılabilir. boşanma avukatı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma ile yoksulluğa düşecek eşe kusuru daha ağır olmamak koşulu dahilinde geçimi için diğer taraftan maddi gücü oranında süresiz nafaka istenebilir. İlerleyen …

Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat Devamı »

sufa_hakki

Şufa (Önalım) Hakkı

Şufa ya da önalım hakkı mülkiyette payı olan paydaşlardan birinin payını herhangi bir üçüncü kişiye satması sonucu diğer paydaşların söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren haktır. Şufa hakkı paylı mülkiyetin oluşturulmasıyla ortaya çıkar ve herhangi bir payın üçüncü kişilere satılmasıyla birlikte kullanılır hale gelir. Şufa hakkının kullanılması ile şufa hakkını kullanan paydaş ile …

Şufa (Önalım) Hakkı Devamı »

bilisim_suclari_sikayet

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu

Bilişim Suçları Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları özel olarak incelenmiştir. Bu suçlar aşağıdaki gibidir: bilişim suçları şikayet Bilişim sistemine veri yerleştirmek veya bilişim sisteminde var olan verileri başka bir yere göndermek Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek Bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak Başkasına ait banka veya kredi kartlarını kötüye …

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu Devamı »

kamulastirma_nedir

Kamulaştırma

Acele kamulaştırma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, kişilere ait özel mülkiyetin kişilerin rızası dışında kamu yararı gerekçe gösterilerek kamu tarafından el konulmasıdır. Kamulaştırma yalnızca özel idare tarafından yapılabilir. Kamulaştırma işlemini yürüten idare, mülkün bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait taşınmazlar üzerinde hak sahibi olur. Kamulaştırma yapılırken taşınmazın bedeli peşin …

Kamulaştırma Devamı »

anonim_sirket_haciz

Anonim Şirketlerde Pay Haczi

Anonim bir şirket, yasal zorunluluk bulunmamasıyla birlikte paylar üzerindeki hukuki muamelenin kolaylaşması açısından hisse senedi oluşturabilir. anonim şirket haciz Hisse senedi oluştururken senette bulunması gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar Türk Ticaret Kanunu’nun 487. maddesinde şöyle sıralanmıştır: Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin …

Anonim Şirketlerde Pay Haczi Devamı »

ihbar_tazminati_davalariihbar_tazminati_davalari

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmeleri feshedilirken yazılı olarak bildirilmesi ve uyulması gereken sürelerdir. Bu süreler işçinin çalışma süresine göre değişiklik gösterebilir. İhbar Tazminatı Davası İş Kanunu madde 17’ye göre;  İşi altı aydan az sürmüş işçi, işten ayrılmadan iki hafta önce işverenine işten ayrılacağını yazılı olarak bildirmelidir.  İşi altı aydan bir yıla kadar sürmüş olan işçi, …

İhbar Tazminatı Devamı »

Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İçerik  7326 sayılı yasa, 30 Nisan 2021 tarihinden önce teshil edilmiş beyannamelere ilişkin mükelleflere tebliğ edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme alacakları hakkında uygulanacaktır. Kesinleşmiş, kesinleşmemiş, kesinleşme safhasında bulunan ve kendini ihbar ile ilgili alacaklara yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş …

Alacakların Yeniden Yapılandırılması Devamı »

kat_karsiligi_sozlesme

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Müteahhit (yüklenici) veya inşaat şirketleri boş bir arsaya ya da var olan bir binanın yeniden yapılması için arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapar. Bu sözleşmelerin hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Özensiz ya da uzman yardımı olmadan hazırlanan sözleşmeler inşaat şirketleri veya müteahhitler ile arsa sahipleri arasında anlaşmazlıkların giderilmesinde engel oluşturuyor. kat karşılığı sözleşme Arsa sahibi …

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Devamı »

Acele Kamulaştırma (Madde 27)

Kamulaştırma, devlet ya da kamu tüzel kişilerinin kamu yararı için bedelini ödemek şartıyla kişilerin taşınmazlarını satın almasıdır.  Acele kamulaştırma nedir Acele kamulaştırma ise yurt savunması ya da olağanüstü durumlarda uygulanır. Kamulaştırılacak taşınmazın değer tespiti yapılarak ortaya çıkan tutar bankaya yatırılır ve idare tarafından taşınmaza el konulur. Yeterli ödenek sağlanmadığı sürece kamulaştırılma işlemi uygulanamaz.  Esasında acele …

Acele Kamulaştırma (Madde 27) Devamı »