Ana sayfa » Boşanmada Yargılama Usulü
Boşanmada Yargılama Usulü

Boşanmada Yargılama Usulü

Boşanmada yargılama usulü nasıl olmaktadır? Boşanma davasını hemen her konuda incelerken iki kısma ayırmak gerekir. Çünkü Türk medeni kanununa göre iki çeşit boşanma türü vardır ve bu dava türleri de tamamen farklıdır. Fakat yargılama usulü konusunda gelirsek, bu konuda bazı benzer noktaların olduğunu da görebiliriz.

Anlaşmalı boşanma davasında, ilk olarak yazılı yargılama usulü geçerli olur. Bu sürede tarafların boşanmayı istediğini ve boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağladıklarını beyan eden, anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı boşanma davası protokolü düzenlenir. Bu evraklarla dava açıldıktan sonra, mahkemeye gidilir ve hâkim taraflara beyanlarında verdikleri kararı sözlü şekilde sorar. Bu evrede de sözlü yargılama usulü geçerli olur.

Çekişmeli boşanmada yargılama usulü, yazılı usul ile başlar. Davanın başlaması için mahkemeye dilekçe sunulur ve sonrasında tarafların karşılıklı olarak cevap dilekçelerini mahkemeye iletmeleri gerekir. Tüm dilekçe yazılan evreler, yazılı yargılama usulüne tabiidir. Davanın ilerleyen sürecinde şahitler dinlenir ve hâkim gerekli görürse tarafları da dinlemek ister. Bu evrede de sözlü yargılama usulü geçerli olur.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılırken öncelikle; davanın açılma şartları ve hangi türde dava açılacağına karar verilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, taraflar en az bir yıllık evli olmalı, boşanmayı istemeli ve boşanmanın tüm sonuçlarında mutabık olmalıdır. Taraflar arasında düzenlenen, imzalanan protokol ve boşanma dilekçesi adliyeye teslim edilir.

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için; kanunen geçerli olan bir boşanma sebebinin, evlilik birliği içinde yaşanmış olması ve bu durumun mahkemede ispat edilebilir olması gerekir. Tek taraflı açılan bu davada, davayı açmak isteyen taraf çekişmeli boşanma davası dilekçesini kanunlara uygun şekilde düzenler ve bu dilekçeyi adliyeye teslim ederek resmi işlemlerin başlamasını sağlar.

Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü

Boşanmada yargılama usulü ve aile mahkemesinde yargılama usulü kavramları, bazı etkenlerde benzerlik göstermektedir. Benzerlik olan etkenlerden birinin sebebi de, boşanma davalarının aile mahkemesi görevinde olmasından kaynaklıdır.

Aile mahkemelerinin içeriğinde sadece boşanma davaları yer almaz. Bunun yanı sıra;

  • Nişandan ayrılma davası
  • İddet süresinin kaldırılması davası
  • Velayet davası
  • Mal paylaşımı davası
  • Evliliğin feshi davası
  • Soy bağının kurulması davası
  • Soy bağının iptal edilmesi davası
  • Evlat edinme davası
  • Diğer aileye dair davalar yer almaktadır. (Esenyurt avukat tarafından düzenlenen yazı içeriklerine bakarak, diğer aile davaları hakkında bilgi edinebilirsiniz)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir