Ana sayfa » Boşanma Davası Açma Şartları
Boşanma Davası Açma Şartları

Boşanma Davası Açma Şartları

Beylikdüzü avukat olarak belirtmek isteriz ki; boşanma davası açma şartları kesinlikle davanın şekline göre belirtilmelidir. Türk medeni hukuku sistemine göre, anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açılabilir. Bu ki davanın, dava açılma şekli ve tüm kanuni süreci farklı olarak işlemektedir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için; taraflar 1 yıldır evli olmalı, boşanmayı her iki tarafta kabul etmeli ve boşanmanın tüm sonuçlarında uzlaşma sağlanmalıdır. Tüm bu koşullar oluşturulduktan sonra, anlaşmalı boşanma davası protokolü ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanır ve bu evraklar adliyeye teslim edilerek sürecin başlatılması sağlanır. Adliyeye sadece evrak teslimi yapılmaz bunun yanı sıra diğer resmi işlemler ve harç ödemeleri de yapılmalıdır.

2024 Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açma şartları, çekişmeli boşanma davasında daha farklı ilerlemektedir. İş bu boşanma davası türünün açılabilmesi için, öncelikle kanunen geçerli olan bir boşanma sebebinin varlığından söz edilebilmelidir.

Geçerli bir boşanma sebebini, evlilik birliği içinde yaşayan taraf boşanma davası açılması talebinde bulunabilir. Fakat burada dikkat edilmelidir ki; dava sebebi affa uğramamış olmalı, dava zamanaşımına uğramamış olmalı, dava usule ve esasa uygun şekilde açılmalı.

Çekişmeli boşanma davası açılırken, konuya uygun boşanma dilekçesi düzenlenmelidir. Dava dilekçesinin içeriği tamamen kanuna uygun şekilde olmalı ve davanın açılmasına neden olan vakıalar, vakıaların ispat delilleri, boşanmaya dair talepler ve diğer tüm istekler dilekçe içeriğinde yer almalıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açma şartları hakkında kısa bilgilendirmeler yaptık. Fakat her iki boşanma türünde de dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Kanunen bu hususlara dikkat edilmediği zaman, hak kaybı yaşanması kaçınılmaz bir durum olur.

Türk medeni hukuku kapsamına göre, boşanma davasında süreç avukatla ilerletme zorunluluğu yoktur. Fakat avukatlar tüm kanuni süreci ve müvekkilinin haklarını detaylı şekilde bilen kişilerdir. Bu sebeple de müvekkilin süreçte hak kaybı yaşamasını önler ve tüm haklarını iade almasını sağar.

Boşanma davası sürecini avukatsız şekilde ilerletmek isteyen taraf, tüm sürece dair detaylarda yükümlülük sahibidir. Eğer tarafın maddi olanağı hiç yoksa veya çok düşük bir gelire sahipse, bu durumu ispat ederek Baro birliğinden ücretsiz avukatla çalışma yapılmasına dair talepte bulunabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir