Ana sayfa » Kariyer

Kariyer

Beylikdüzü Avukat İş İlanları

Teknik kadrosunda tecrübeli ve deneyimli avukatlar bulunan Beylikdüzü Hukuk Büromuz, bünyesine Avukatlık alanında kariyer yapmak isteyen üniversitelerin hukuk bölümünden mezun özverili ve mesleğini severek icra eden yeni ekip arkadaşları katmaktan gurur duyar. Beylikdüzü Avukat İş İlanları

Beylikdüzü Hukuk Büromuz hukuk alanında istihdam etmek üzere avukat ve danışman, büro içi hizmetlerde istihdam etmek üzere Staj yapmak isteyen Beylikdüzü Avukat adaylarımızın staj başvurularını kabul etmektedir. Geniş bilgi yelpazesinde kendinize yer edinebileceğiniz Beylikdüzü Hukuk Büromuzda aynı zamanda yeni tecrübeler sizi bekliyor. Beylikdüzü Avukat İş İlanları

İstanbul içerisinde;

Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece veya çevre ilçelerde görev yapmak isteyen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra kendisini avukatlık mesleğinde geliştirmek isteyen bütün meslektaşlarımız bizimle iletişime geçebilirler.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE

  • Avukatlık stajını yapmak isteyen adaylar baroya dilekçeyle başvurur. Başvuru için gerekli olan bilgiler Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 4.maddesinde belirtilmiştir.
  • Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde Staj yapmak isteyen kişiler, Baro bölgesindeki ağır ceza mahkemelerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa Barodan alınan belge ile o yerin Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmalıdır.
  • Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapılır;

a) Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,

b) Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,

c) Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün,

d) Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün,

e) Sulh Hukuk Mahkemesinde onbeş gün,

f) Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret, İş, Tapulama dahil) bir buçuk ay,

g) İcra Tetkik ve İcra Dairesinde bir ay.

Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin isteği üzerine Ticaret, İş veya Tapulama Mahkemesinde staj yapılmasını sağlar. Staj yapılan Baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri varsa; staj, Cumhuriyet Savcılıkları ile idari yargı merciinde onbeşer gün olarak yapılır (Madde 12).

  • Stajyer, staj eğitim çalışmalarını aksatmamak koşuluyla, avukatla birlikte duruşmaları izler. Avukatın yazılı olur vermesi halinde bizzat Avukatlık Kanununda belirtilen mahkemelerdeki duruşmalara girer. Mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip eder. Dava dosyalarını hazırlar, gerekli araştırmaları yapar, yazışmaları düzenler, icra takipleri yapar, takip hukukunun aşamalarına eylemli biçimde katılır. Stajyer stajını yaparken meslek ilke ve kurallarına ve Yönetmelikte yer alan kurallara uygun davranmakla yükümlüdür. Staj kesintisiz yapılır. Stajyerin stajı sırasında haklı nedenlere dayanarak devam edemediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurması halinde; Mahkemelerde staj sırasında Adalet Komisyonu Başkanının ve avukat yanında staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulunun kararı ile tamamlattırılır. Ayrıca Baro Başkanı, haklı nedenlerin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avukatın ve staj kurulunun da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir. Stajyer askerlik görevini yaptığı sırada, izinli olarak kıtasından ayrılması halinde sivil kıyafetle stajına kaldığı yerden devam edebilir (Madde 18).
  • Stajyer, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı oluru ile onun gözetim ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir. Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden adının silinmesi ile sona erer. Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın yazılı oluru ile dava dosyalarından fotokopi ve benzeri yollarla örnek alabilir. Stajyer ayrıca vekaletname veya yazılı olur olmaksızın, dava ve takip dosyalarını inceleyebilir (Madde 19).
  • Staj yeterlilik değerlendirmesinden yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır (Ek fıkra:RG-17/6/2014-29033).

Başvurularınızı aşağıdaki form ya da info@akbulutlegal.com adresine özgeçmişinizi ekleyerek yapabilirsiniz. Beylikdüzü Hukuk Bürosu

esenyurt avukat, beylikdüzü hukuk bürosu, beylikdüzü avukatlarbeylikdüzü ticaret avukatıbeylikdüzü tazminat avukatıbeylikdüzü sözleşme avukatıbeylikdüzü sağlık avukatı, Beylikdüzü Miras avukatı, Beylikdüzü Ceza AvukatıBeylikdüzü Avukat Bürosu, beylikdüzü avukat iletişim, Beylikdüzü Avukat Büro, beylikdüzü avukatbeylikdüzü hukukbaşakşehir avukatsilivri avukatşikayete bağlı suçlar, idari dava avukatıbeylikdüzü avukat bürolarıbeylikdüzü hukuk bürolarıavukat beylikdüzüavukat blog

beylikdüzü avukat iş ilanları
Avukat Kariyer