Ana sayfa » Arşiv Akbuluthukuk

Akbuluthukuk

Overbooking (Çifte Rezervasyon) Nedeniyle Manevi Tazminat

Overbooking Ne Demektir? Overbooking hava yolu şirketlerinin fazladan kâr elde etmek ve maliyetlerini azaltmak amacıyla fazladan bilet satışı yapmalarıdır. Koltuk sayısı üzerinde yapılan satışlarda asıl amaç rezervasyon yaptırdığı halde uçağa binmeyecek yolcuların açığını kapatmak, dolayısıyla çifte satış yapmaktır. Çifte satış sonucunda elde edilen kâr oranı artarken uçak tam kapasite doldurulmuş olur.  Overbooking durumunda karar tamamen …

Overbooking (Çifte Rezervasyon) Nedeniyle Manevi Tazminat Devamı »

Gasp-suçu

Gasp (Yağma) Suçu ve Cezası

Yağma, mülkiyeti başkasına ait malın/malların zor ve tehdit kullanarak ele geçirilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nun 148. ve 150. maddeleri arasında yağma suçu düzenlenmiştir.  Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın …

Gasp (Yağma) Suçu ve Cezası Devamı »

tck-kapsaminda-dolandiricilik

TCK Kapsamında Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Sosyal medyanın yaygın kullanımı beraberinde her ne kadar dolandırıcılık suçlarını sanal ortama taşısa da günlük hayat içerisinde fiziksel anlamda dolandırıcılık suçu işlendiğine tanık oluyoruz.  Dolandırıcılık Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde dolandırıcılık gerçekleştiren kişi “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişi” olarak tanımlanmıştır.  Dolandırıcılık suçundan …

TCK Kapsamında Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Devamı »

ticaret-hukuku

Ticaret Hukuku Kapsamında Konkordato / İflas Anlaşması

Konkordato, borç ya da iflas anlaşması olarak bilinir.  Konkordato Nedir? Konkordato, alacaklı ile borçlunun mahkeme denetimi altında bir araya gelmesi ve durumun anlaşılarak çözülmesidir.  Konkordato iki şekilde gerçekleştirilir.  Borçlunun, borcun bir kısmını ödemesi ve anlaşarak borcun sona ermesi. Borcun vadelere bölünerek ödenmesi ve borcun sona ermesi.  Konkordatoda amaçlanan hem alacaklının alacağını sağlamak hem de borçlunun …

Ticaret Hukuku Kapsamında Konkordato / İflas Anlaşması Devamı »

tıbbi-müdahale

Kişilerin Rızası Alınmadan Yapılan Tıbbi Müdahalelerin Hukuki Niteliği

Türkiye hukuk sisteminde direkt olarak bu başlık altında düzenlenmiş herhangi bir kanun olmamakla birlikte kamu gücü kullanılarak kişinin beden bütünlüğüne zarar verecek durumların gerçekleştirilmesi hukuki anlamda önem arz eder.  Kişilerin Rızası Alınmadan Yapılan Tıbbi Müdahale Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz (Türkiye …

Kişilerin Rızası Alınmadan Yapılan Tıbbi Müdahalelerin Hukuki Niteliği Devamı »

izinsiz-ses-veya-görüntü-kaydı

İzinsiz Ses veya Görüntü Kaydı Almak

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijitalleşme günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Gerek anı olarak saklamak gerekse delil niteliği bulunduran ses veya görüntü kaydının hukuki niteliği farklılık göstermektedir. Hukuka aykırı bir şekilde alınan ses veya görüntü kaydı suç teşkil eder. Suç teşkil ederek sağlanan ses veya görüntü kaydının herhangi bir delil niteliği yoktur. Konuyla alakalı olarak Özel …

İzinsiz Ses veya Görüntü Kaydı Almak Devamı »

hizmet_tespit_davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası iş hukuku kapsamında düzenlenmiş bir dava türüdür. İşverenin çalışanını/çalışanlarını sigortasız çalıştırmasının tespit edilmesi sonucunda sigortasız çalıştırdığı zamanlar için açılan davadır. Dava, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve işverene açılır. Davanın açılabilmesi için bir iş ilişkisinin mevcudiyeti aranır.  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtildiği üzere sigortasız çalışan tespiti mutlaka kurumlara bildirilmelidir. Aksi …

Hizmet Tespit Davası Devamı »

vergide zamanaşımı

Vergide Zamanaşımı ve Akıbeti

Vergi borcunu ortadan kaldıran ve sonlandıran durumlardan biri de zamanaşımıdır. Zamanaşımı dolayısıyla silinen vergi borçları şarta bağlıdır. Bu şarta göre vergi alacağını doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde borçluya bildirilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı, süre gerekçesiyle bahsi geçen alacağın kalkmasıdır. Zamanaşımının uygulanması için borçlunun başvurusunun olması gerekmez. Vergi hukukunda zamanaşımının kabul edilmesinin temel nedeni kamu …

Vergide Zamanaşımı ve Akıbeti Devamı »

irtikap-suçu

İrtikap Suçu

Türk Ceza Kanunu kapsamında incelendiğinde irtikap, kamusal görevi kötüye kullanmaya karşılık gelir. Söz konusu suç kamu görevlisi tarafından gelişmektedir. İrtikap suçu seçimlik bir suçtur. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. …

İrtikap Suçu Devamı »

kentsel-dönüşüm

Kentsel Dönüşüm ve Hukuki Niteliği

Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel dönüşüm kavramı, yapılaşma süreci içerisinde imar planına sahip olmayan ya da imar planına aykırı inşa edilmiş yerlerin iyileştirilmesi amacıyla eskiyen kent dokusunun yenilenmesidir.  Bu kapsamda afetleri önlemek ve kentsel dönüşümü hukuki olarak gerçekleştirmek amacıyla 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar …

Kentsel Dönüşüm ve Hukuki Niteliği Devamı »