Ana sayfa » Anonim Şirketlerde Pay Haczi
Anonim Şirketlerde Pay Haczi

Anonim Şirketlerde Pay Haczi

Anonim şirketlerde pay haczi yapılabilir mi? İcra ve iflas kanunu madde 94 içeriğinde, anonim şirketlerde çıplak pay haczine yer verilmiştir. Anonim olarak işleyiş sergileyen bir şirket, yasal olan bir zorunluluk olmamasıyla birlikte paylar üzerindeki hukuki muamelenin kolaylığını sağlamak amacıyla hisse senedi oluşturabilir.

Hisse senedi oluşturulurken Türk ticaret kanunu 487.maddesinin içeriği uygulanmalıdır. Bu madde içeriği şöyledir “Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye miktarını, kurulma tarihini, bu tarihteki sermaye miktarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescil edilen tarihini, senet türünü ve itibari değerini, kaç pay içerdiğini belirtmesi gerekir. Şirket adına imza atmaya yetkili olan kişilerden en az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Kapalı olan şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması ya da sahtekârlığı engelleyici diğer önlemlerin alınması gerekir”.

Ortak Hisselerin Haczedilmesi

Anonim şirketlerde pay haczi nasıl yapılır? Ortakların sahip oldukları hisseler, mali değeri ifade ettikleri için haczi kabil mal ve haklar arasında kabul edilir. Ortakların kişisel alacakları da, borçlu ortak aleyhine genel haciz yoluyla ya da rehinin paraya dönüştürülmesiyle icra takibi başlatılabilir. Şirket ortaklarının, şirkette olan hisselerin haczi, 6102 sayılı Türk ticaret kanunu madde 133 içeriğinde belirtilmiştir.

Anonim ve limitet olan şirketlerde, şirket ortağının hisselerinin haczedilmesi, 6102 sayılı kanun gerekliliğince yapılabilmektedir. Bu durumda, ortak olan kişinin kişisel alacaklısı tarafından, borçlu ortağın şirketteki hisselerinin haczinin talep edilmesinde, icra müdürlüğünce şirkete ve şirketin bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne yazı iletilerek bildirim yapılır. Ayrıca icra memurunun bizzat şirkete giderek tutanak tespitiyle pay haczi yapması da mümkündür.

Ortak Hisselerin Haczedilmesi Kanunu

Anonim şirketlerde pay haczi konumuza devam ederken, bu konuya ilişkin kanun maddesine yer vereceğiz. TTK ortakların kişisel alacakları başlıklı madde içeriği şu şekildedir;

  • Bir kişi şirket devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısıysa, haklarını şirketin bilanço ölçüsü gerekliliğince borçlu ortağa düşen kâr oranından ve şirket fesih olmuşsa tasfiye payından alma hakkına sahiptir.
  • Sermaye şirketlerinde alacaklı olan kişiler, alacak haklarını borçlu ortağa düşen kâr ya da tasfiye payından almanın yanı sıra borçlularına ait olan senede bağlanmış ya da bağlanmamış payların nakit paraya çevrilmesi talebiyle de alabilir.
  • Alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde ortağın şirketten olan diğer alacaklarından alabilir ve bu sebepten dolayı haciz yaptırabilir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir