meslek_hastalığı

Meslek Hastalığı ve Hukuki Boyutu

Meslek Hastalığı Nedir?  Meslek hastalığı, sigortalı bir çalışanın mesleği dolayısıyla etkilendiği hastalık halidir.  Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir (5510 Sayılı Kanun, m.14). Çalışanların meslekleri dolayısıyla sahip oldukları hastalıkları, maddi ve manevi tazminat açma …

Meslek Hastalığı ve Hukuki Boyutu Devamı »