Ana sayfa » Arşiv Temmuz 2021

Ay: Temmuz 2021

Ticareti Terk Suçu ve Cezası

Ekonomik koşulların olumsuz yönde gelişmesi, ekonomik krizler, enflasyon gibi iktisadi durumlar alacaklılardan kurtulmak isteyen kişilerin borçlarını ödemeden ortadan kaybolmasına ve bu kayıpların artmasına yol açtı. Bu konular özelinde düzenlenen kanunlar borçluların ve alacaklının yararlarını dengelemeye çalışsa da kötü niyetli tacirlerin alacaklıların haklarını ihlal etmelerini engelleyemiyor. Böyle durumlarda devreye düzenlemeler giriyor. Bu konuyla alakalı olarak İcra …

Ticareti Terk Suçu ve Cezası Devamı »

sözlesme_avukati

E-Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilen tüketici ile satıcının fiziksel anlamda karşı karşıya gelmeden gerçekleştirdiği satış ve alış işleminin yapıldığı sözleşme şeklidir. Mal ya da hizmet tüketiciye o an sunulmaz. Mesafeli sözleşmeler, 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamındadır. sözleşme avukatı Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak …

E-Ticaret ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Devamı »

ipotek_sozlesmesi

İpotek Kaydı

İpotek, bir alacağın ya da ileride alacak haline gelebilecek muhtemel alacağın güvence altına alınarak o taşınmazın borca karşılık rehin alınmasıdır. İpoteğin varlığının olması için alacak borç ilişkisi olmalıdır. ipotek sözleşmesi Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde …

İpotek Kaydı Devamı »

imar_barisi_avukati

Yapı Kayıt Belgesi

Yapı kayıt belgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16.maddesi aracılığıyla imar barışından faydalanan yapılara getirilmiştir. İmar Barışı Avukatı İmar Barışı İmar barışı, iskânsız yapıların belirli tutardaki harç karşılığında kayıtlara geçirilmesi amaçlanarak iskân sahibi olmaları için dönüşüm projelerine sağlanan finansal düzenlemedir. İmar Barışı Avukatı Yapı kayıt belgesi tamamen başvuru ya da beyan üzerine gerçekleştirilir. Başvurular e-devlet üzerinden yapılır. …

Yapı Kayıt Belgesi Devamı »

Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat

Boşanma davalarında, dava açılırken tazminat ve nafaka talebinde bulunulmamış olunsa dahi boşanma hükmü kesinleşinceye kadar tazminat ve nafaka talebinde bulunulabilir. İstemler yazılı ve sözlü olarak iki şekilde yapılabilir. boşanma avukatı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma ile yoksulluğa düşecek eşe kusuru daha ağır olmamak koşulu dahilinde geçimi için diğer taraftan maddi gücü oranında süresiz nafaka istenebilir. İlerleyen …

Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat Devamı »

sufa_hakki

Şufa (Önalım) Hakkı

Şufa ya da önalım hakkı mülkiyette payı olan paydaşlardan birinin payını herhangi bir üçüncü kişiye satması sonucu diğer paydaşların söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren haktır. Şufa hakkı paylı mülkiyetin oluşturulmasıyla ortaya çıkar ve herhangi bir payın üçüncü kişilere satılmasıyla birlikte kullanılır hale gelir. Şufa hakkının kullanılması ile şufa hakkını kullanan paydaş ile …

Şufa (Önalım) Hakkı Devamı »

bilisim_suclari_sikayet

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu

Bilişim Suçları Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları özel olarak incelenmiştir. Bu suçlar aşağıdaki gibidir: bilişim suçları şikayet Bilişim sistemine veri yerleştirmek veya bilişim sisteminde var olan verileri başka bir yere göndermek Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek Bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak Başkasına ait banka veya kredi kartlarını kötüye …

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu Devamı »

kamulastirma_nedir

Kamulaştırma

Acele kamulaştırma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, kişilere ait özel mülkiyetin kişilerin rızası dışında kamu yararı gerekçe gösterilerek kamu tarafından el konulmasıdır. Kamulaştırma yalnızca özel idare tarafından yapılabilir. Kamulaştırma işlemini yürüten idare, mülkün bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait taşınmazlar üzerinde hak sahibi olur. Kamulaştırma yapılırken taşınmazın bedeli peşin …

Kamulaştırma Devamı »