Ana sayfa » Arşiv Haziran 2021

Ay: Haziran 2021

anonim_sirket_haciz

Anonim Şirketlerde Pay Haczi

Anonim bir şirket, yasal zorunluluk bulunmamasıyla birlikte paylar üzerindeki hukuki muamelenin kolaylaşması açısından hisse senedi oluşturabilir. anonim şirket haciz Hisse senedi oluştururken senette bulunması gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar Türk Ticaret Kanunu’nun 487. maddesinde şöyle sıralanmıştır: Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin …

Anonim Şirketlerde Pay Haczi Devamı »

ihbar_tazminati_davalariihbar_tazminati_davalari

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmeleri feshedilirken yazılı olarak bildirilmesi ve uyulması gereken sürelerdir. Bu süreler işçinin çalışma süresine göre değişiklik gösterebilir. İhbar Tazminatı Davası İş Kanunu madde 17’ye göre;  İşi altı aydan az sürmüş işçi, işten ayrılmadan iki hafta önce işverenine işten ayrılacağını yazılı olarak bildirmelidir.  İşi altı aydan bir yıla kadar sürmüş olan işçi, …

İhbar Tazminatı Devamı »

Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İçerik  7326 sayılı yasa, 30 Nisan 2021 tarihinden önce teshil edilmiş beyannamelere ilişkin mükelleflere tebliğ edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme alacakları hakkında uygulanacaktır. Kesinleşmiş, kesinleşmemiş, kesinleşme safhasında bulunan ve kendini ihbar ile ilgili alacaklara yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş …

Alacakların Yeniden Yapılandırılması Devamı »

kat_karsiligi_sozlesme

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Müteahhit (yüklenici) veya inşaat şirketleri boş bir arsaya ya da var olan bir binanın yeniden yapılması için arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapar. Bu sözleşmelerin hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Özensiz ya da uzman yardımı olmadan hazırlanan sözleşmeler inşaat şirketleri veya müteahhitler ile arsa sahipleri arasında anlaşmazlıkların giderilmesinde engel oluşturuyor. kat karşılığı sözleşme Arsa sahibi …

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Devamı »

Acele Kamulaştırma (Madde 27)

Kamulaştırma, devlet ya da kamu tüzel kişilerinin kamu yararı için bedelini ödemek şartıyla kişilerin taşınmazlarını satın almasıdır.  Acele kamulaştırma nedir Acele kamulaştırma ise yurt savunması ya da olağanüstü durumlarda uygulanır. Kamulaştırılacak taşınmazın değer tespiti yapılarak ortaya çıkan tutar bankaya yatırılır ve idare tarafından taşınmaza el konulur. Yeterli ödenek sağlanmadığı sürece kamulaştırılma işlemi uygulanamaz.  Esasında acele …

Acele Kamulaştırma (Madde 27) Devamı »

borclar_kanunu_zamanasimi

Borçlar Ne Zaman Zaman Aşımına Uğrar?

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlendiği üzere; Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir (TBK, m.146). Yani bir düzenlemeyle özel bir zaman aşımı söz konusu değilse on yıl sonra alacaklının alacağı zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı, alacağın doğmasıyla başlar. Zaman aşımı süresi hesaplanırken zaman aşımının başladığı gün sayılmaz. Son günün bitimiyle zaman aşımı …

Borçlar Ne Zaman Zaman Aşımına Uğrar? Devamı »

isticvap nedir

İsticvap Nedir?

İsticvap nedir? İsticvap, davadaki bir tarafın kendi aleyhine olan vakıalar (olgular) hakkında dinlenmesidir. Hâkim, isticvaba başvurarak çelişkili görülen, tereddüde mahal veren durumları açıklığa kavuşturmaya çalışır.   “Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin isticvabına karar verebilir.” 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 169-175. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  İsticvaba Davet Edilme isticvap nedir Tarafın dinlenmesi için isticvap …

İsticvap Nedir? Devamı »