Ana sayfa » Arşiv Nisan 2021

Ay: Nisan 2021

hakkın kullanılması

Hakkın Kullanılması Nedir?

Hakkın kullanılması ceza hukukunun TCK m.26/1’de düzenlenmiş olup bir hukuka uygunluk nedenidir. Kişinin bir hakkı kullanmış olması hukuksuz bir fiil yaptığını göstermez. Bu nedenle hakkın kullanımı hukuka uygun sayılmıştır.  Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez (TCK m.26/1). Hakkın Kullanılması Şartları  Hakkın Doğrudan Doğruya Kullanılabilir Olması Gereklidir. Ceza hukuku kapsamında, hakkın kullanılabilmesi için o hak sahibinin doğrudan …

Hakkın Kullanılması Nedir? Devamı »

cinsel taciz avukatlari

Kadının Beyanı Esastır Ne Demektir?

Kadının beyanı esastır ilkesi her ne kadar kamuoyunda genellikle kadın ne dediyse yargı kadının beyanı doğrultusunda karar verir şeklinde algılansa da bu gerçeklikten uzakta bir tutumdur. Nitekim böyle bir tutum yargının bağımsızlığını ve adaletini zedeler niteliktedir.  cinsel taciz avukatları İşin aslıysa şöyledir: kadının beyanı esastır, cinsel suçlarda söz konusudur ve sadece kadınları değil çocukları da …

Kadının Beyanı Esastır Ne Demektir? Devamı »

ceza_hukukunda_riza-12

İlgilinin (Mağdurun) Rızası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri: Amirin emrini yerine getirme (TCK m.24) Kanun hükmünü yerine getirme (TCK m.24) Meşru savunma (TCK m.25/1) Zorda kalma (Zorunluluk; zaruret hali) (TCK m.25/2) Hakkın kullanılması (TCK m.26/1) İlgilinin (mağdurun) rızası (TCK m.26/2) Hukuka uygunluk halleri fiilin hukuka aykırı olmasının önüne geçen dolayısıyla o fiili hukuki anlamda meşru …

İlgilinin (Mağdurun) Rızası Devamı »

istanbul ceza avukatı

Ceza Hukukunda Zamanaşımı İstanbul Ceza Avukatı

Zamanaşımı, hukuk kurallarının insanlara tanıdığı hakların ya da yaptırımların hukuki anlamda süresinin dolmasını belirtir.  İstanbul Ceza Avukatı Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;             a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,             b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,             c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren …

Ceza Hukukunda Zamanaşımı İstanbul Ceza Avukatı Devamı »

iyi hal indirimi

İyi Hal İndirimi ( Takdiri İndirim)

İyi hal indirimi çoğu zaman tartışma konusu olmuştur. Toplumsal anlamda tepki uyandıran birçok ceza davasında uygulanan iyi hal indirimi insanların tepkisiyle yankı bulmuş, bulmaya da devam ediyor. Takım elbise ya da saygılı davranışlar gibi etkenlerin iyi hal indirimine yol açması mümkün müdür?  İyi hal indirimi, yargılama sonrasında ceza verilecek failin belirli durumları gözetilerek verilir. 5237 …

İyi Hal İndirimi ( Takdiri İndirim) Devamı »

istanbul ceza avukatlari

Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı

Davanın Durması Kararı Davanın durması kararı, yargılamanın sonuçlandığı bir karar değildir. Ara karar olarak yer alır. Durma kararı yargılamanın her aşamasında verilebilir. Bazı karar çeşitleri gibi yargılamanın bitmesi zorunluluğu yoktur. Yargılamanın devam edip etmeyeceği bir koşula bağlıdır. Yargılamanın devam etmesi için o koşulun gerçekleşmesi gerekir. Durma kararı da bu yüzden alınır. İstanbul ceza avukatları Derhâl beraat …

Ceza Hukukunda Davanın Durması Kararı Devamı »

ceza_hukuku_avukati

Ceza Hukukunda Davanın Reddi

Ceza davasının reddi hükmü yargılamanın sonunda verilen bir karardır. Yargılanan kişiyle alakalı olarak daha önce aynı fiil nedeniyle açılan bir dava ya da verilen bir hüküm varsa davanın reddi uygulanır.  ceza hukuku avukatı Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür …

Ceza Hukukunda Davanın Reddi Devamı »